NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provinciaal Georegister voor geo-informatie van en voor provincies

4 febr 2011

Ruimtelijke ordening, economie en natuur zijn belangrijk voor Nederland. Ze hangen met elkaar samen. Hoe beter die samenhang georganiseerd is, hoe beter provincies ons landschap kunnen inrichten. Om dat te kunnen doen, is geo-informatie nodig: gegevens over ruimte , leefomgeving en natuur binnen provincies. Deze gegevens zijn opgenomen in digitale kaarten. Dat is handig voor beleidsmakers van provincies, maar ook voor burgers die informatie over hun leefomgeving zoeken of inspraak willen op plannen die hen direct aangaan.

Een bron van informatie
In het verleden werd geo-informatie op verschillende plekken geregistreerd en werden er voor dezelfde soort informatie, verschillende termen gebruikt. Daarnaast werd belangrijke informatie over onze leefruimte niet altijd even goed met elkaar gedeeld. De provincies besloten hier een eind aan te maken en richten het Provinciaal Georegister op. In dit register voeren de provincies samen de regie en stellen zoveel mogelijk of steeds meer eenduidige informatie over ruimte en natuur beschikbaar. Alle gegevens worden op één plek aangeboden.

Betere dienstverlening
Provincies werken continue aan de standaardisatie van hun gegevens over ruimte, leefruimte en natuur. Provincies en medeoverheden werken daardoor beter samen, en kunnen burgers en bedrijven steeds beter van dienst zijn.

Projecten
ProGideon is een interprovinciaal programma dat de standaardisatie van gegevens mogelijk maakt. Vanuit dit programma worden er in 2010 projecten gestart.
Bezoek eens deze site voor de projecten.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet