NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overijssel, gemeente Ommen en Natuurmonumenten investeren samen

28 jan 2011

De provincie Overijssel, gemeente Ommen, Natuurmonumenten en de Internationale School Eerde (ISE) willen samen investeren in landgoed Eerde. Natuurmonumenten heeft zowel bij gemeente als bij provincie aangegeven plannen te hebben voor herstel en ontwikkeling van kasteel, landgoed en het omringende natuurgebied. De drie partijen trekken samen 4,7 miljoen uit voor de ontwikkeling van landgoed Eerde (provincie 2 miljoen, gemeente 0,2 miljoen en Natuurmonumenten 2,5 miljoen euro).

De ISE wil daarnaast investeren in een nieuw onderwijsgebouw op het landgoed. Gezamenlijk hebben Natuurmonumenten en ISE de ambitie om Eerde te laten uitgroeien tot hét kenniscentrum voor bedrijven en universiteiten op het gebied van economie-ecologie. Dit zogeheten Centre of Excellence moet Eerde weer op de internationale kaart zetten.

Gedeputeerde Staten hebben besloten dat zij bereid zijn uit de Essentgelden te investeren in gezamenlijke projecten met een provinciaal belang die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Ze hebben daarvoor een voorstel aan Provinciale Staten voorgelegd. Voorwaarde is wel dat andere partners daarin ook substantieel investeren. Een van die projecten is Eerde.

Internationale allure
Eerde krijgt de komende vijf jaar een enorme kwaliteitsimpuls. Landgoed en kasteel worden gerenoveerd en gerestaureerd. Landgoed Eerde (600 ha) heeft een bijzondere status binnen Overijssel en ver daarbuiten. Het kasteel huisvest de enige internationale boardingschool van Nederland en ligt in een schitterend parkbos. Nieuw onderzoek heeft aan het licht gebracht dat het landgoed qua gaafheid en opzet van grote internationale allure is. Dat komt door het gehele ensemble, het unieke, authentieke interieur van het kasteel en het bijzondere lanenstelsel. Het lanenstelsel, dat in de 18e eeuw is aangelegd, is terug te voeren op de ideeën van de Gulden Snede (bekend van het boek De Da Vinci Code). Het gaat om zeer hoogwaardige tuinkunst. Het landgoed ligt in een omgeving met hoge natuur- en landschapswaarden, die deel uitmaakt van het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden-Regge.

Brede aanpak
Het ontwikkelingsprogramma voor Eerde telt ongeveer 50 deelprojecten. Gedeputeerde Piet Jansen legt uit: "De ontwikkeling van het landgoed is een geweldig mooi en integraal plan. Het draagt bij aan een heleboel zaken die wij als provincie belangrijk vinden: ruimtelijke kwaliteit, cultuur, natuur en landschap, landbouw, innovatie, recreatie en toerisme, onderwijs, milieu en economie (regionale werkgelegenheid)."

Met de bijdragen van provincie, gemeente en Natuurmonumenten worden onder meer het park met zijn bijzondere lanenstelsel hersteld en worden maatregelen genomen om natuur te beschermen en te beleven. De Beneden-Regge wordt aangepast en zal opnieuw gaan meanderen. Verder vindt landschapsherstel plaats in het Eerder Achterbroek en kan de landbouw op het landgoed (economisch) duurzaam de toekomst in. Het 18e eeuwse kasteelinterieur wordt gerestaureerd en het kasteel en de tuinen zullen tevens toegankelijker worden gemaakt voor bezoekers, zodat ook recreanten kunnen genieten van de verbeteringen.

Wethouder Ko Scheele van de gemeente Ommen is enthousiast over het voorstel. "Een bijzonder goede wijze van samenwerking, waardoor Eerde niet alleen voor de komende generaties wordt bewaard, maar zelfs versterkt. Met de inzet van velen wordt zo Ommens erfgoed toekomstvast gemaakt. Zo krijgen groen en steen bijzondere betekenis!"

Adjunct regiodirecteur van Natuurmonumenten Jos Bisschops vult aan dat dit project in eerste instantie tot stand is gekomen dankzij een hoge bijdrage van de Nationale Postcodeloterij. Hij is zeer verheugd dat nu ook de overheid in Eerde investeert en benadrukt het feit dat Natuurmonumenten via Eerde een brug wil slaan naar het bedrijfsleven. "Natuurmonumenten en ISE nodigen ieder bedrijf van harte uit om met ons mee te denken om het Centre of Excellence rondom economie-ecologie invulling te geven".

Overijssel investeert extra
De provincie Overijssel investeert tot en met 2011 extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Het gaat daarbij om projecten die de provincie en de gemeenten gezamenlijk uitvoeren en financieren. De extra investeringen worden mogelijk gemaakt doordat de provincie haar Essent-aandelen heeft verkocht. De provincie maakt nu afspraken met de gemeenten en anderen over hoe dit geld duurzaam wordt geïnvesteerd in de Overijsselse samenleving. Een belangrijke voorwaarde is dat de schop uiterlijk eind 2011 de grond in kan.

Provinciale Staten moeten nog instemmen met het voorstel van GS om de Essentgelden in te zetten voor projecten met anderen dan gemeenten. Ze nemen daarover op 9 februari een besluit.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet