NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Sittard-Geleen verlengt contract Groene Brigade

2 febr 2011

De gemeente Sittard-Geleen verlengt het contract met de Provincie Limburg over de de extra inzet van de Groene Brigade in haar buitengebied. Een overeenkomst daartoe is vandaag in het Gouvernement ondertekend door burgemeester Sjraar Cox van Sittard-Geleen en gedeputeerde NoŽl Lebens.

De Groene Brigade van de Provincie Limburg is overal in het Limburgse buitengebied actief maar sommige gemeenten vragen om extra inzet en betalen daar ook voor. In Sittard-Geleen is dat vanwege het feit dat deze gemeente beschikt over een relatief groot buitengebied. Daarnaast gaat het in Sittard-Geleen eveneens om handhaving van het milieubeleid en veiligheid in het natuurgebied Schwienswei.

Ook de gemeente Roerdalen heeft een dergelijke overeenkomst met de Provincie. Daarnaast houdt de Groene Brigade een extra oogje in het zeil in Limburgse natuurgebieden op verzoek van terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer en het Limburgs Landschap en Sportvisserij Limburg.

De Groene Brigade van de Provincie Limburg bestaat uit zes buitengewone opsporingsambtenaren en is sinds eind 2006 actief. De brigade ziet vooral toe op de kwaliteit en leefbaarheid in het buitengebied. De aandachtspunten van de Groene Brigade richten zich onder andere op: afvaldumping, illegale verbouwingen, stroperij en recreatiedruk. Zij zijn het aanspreekpunt voor recreanten, lokale overheid, terreinbeheerders en grondgebruikers. De Groene Brigade is verder de enige organisatie die voldoende specialistische kennis heeft van de Flora & Faunawet, de Boswet en de Visserijwet. De pakkans in het buitengebied bij overtredingen is groter omdat de Groene Brigade dag en nacht actief is.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet