NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Voorman provincies deelt zorgen over natuurbeleid

24 jan 2011

De coalitie Hart voor Natuur heeft haar zorgen geuit over de toekomst van de natuur in Nederland tijdens een bezoek aan Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland Jan Franssen, tevens voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO). De coalitie van natuur- en milieuorganisaties deed dat voorafgaand aan een gesprek van de provincies woensdag met staatssecretaris Henk Bleker, waarin over de toekomst van natuur en landschap in Nederland wordt onderhandeld. De inzet van de onderhandelingen, namelijk de kwetsbaarheid en schoonheid van de natuur, werd middels een symbolische vlinder aan de heer Franssen overhandigd. In zijn reactie gaf de IPO-voorzitter aan deze bezorgdheid te delen.

Op 17 december heeft staatssecretaris Bleker een brief gestuurd aan de provincies waarin hij opdracht geeft om meer dan 40% te bezuinigen op de belangrijkste budgetten voor natuur en landschap. Deze week worden de ingediende voorstellen van de provincies besproken. Naar verwachting verdwijnen door de voorgenomen bezuinigingen veel bijzondere planten- en diersoorten en krijgt Nederland een saaier en mensonvriendelijk landschap. Ook zal er vrijwel geen nieuw groen meer worden aangelegd rond steden.

Volgens de coalitie Hart voor Natuur is het belangrijk dat de kwetsbaarheid van de natuur voldoende aandacht krijgt in de plannen van de regering. Want niet alleen vlinders, de gehele soortenrijkdom in Nederland staat onder druk. De coalitie Hart voor Natuur vertegenwoordigt zon 4 miljoen Nederlanders die natuur een warm hart toedragen. Hart voor Natuur organiseert op 19 en 20 februari allerlei activiteiten om aandacht te vragen voor de geplande bezuinigingen op natuur en landschap. De eerdere activiteiten op 2 januari trokken ongeveer 40.000 deelnemers.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet