NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Huismus opnieuw op nummer één

23 jan 2011

De huismus staat opnieuw bovenaan de Top 10 van de Nationale Tuinvogeltelling. Dit grootste televenement van Nederland is dit jaar voor de achtste keer op rij georganiseerd door Vogelbescherming Nederland, in samenwerking met SOVON Vogelonderzoek Nederland. Dit jaar werden er in totaal 712.906 vogels geteld, zondagavond om 19.00 uur hadden zo’n 25.000 mensen hun waarnemingen doorgegeven op www.tuinvogeltelling.nl. Tot dinsdag 12.00 uur kan iedereen zijn gegevens nog insturen. De gevolgen van de koude decembermaand zijn duidelijk terug te zien in de telling. Zo zijn er bijzonder weinig ijsvogels en winterkoningen geteld, twee soorten die het moeilijk hebben bij winters weer.

Grote vraag aan het begin van de Nationale Tuinvogeltelling was of de strenge decembermaand met sneeuw en ijs invloed zou hebben op de telling. Dat lijkt er zeker op. Zo zijn er dit jaar bijzonder weinig ijsvogels en winterkoningen geteld. Beide soorten hebben al harde klappen gekregen door voorgaande koude winters. Werden er in 2009 nog 353 ijsvogels waargenomen, vorig jaar waren dat er 85, dit jaar blijft de teller steken op slechts 36. Bij de winterkoning zien we een vergelijkbare achteruitgang: in 2009 werden er 7225 geteld, vorig jaar 10831 en dit jaar 4698.

Ook opvallend is dat er geen enkele tjiftjaf is waargenomen, vermoedelijk zijn ze allemaal weggetrokken om in warmere oorden te overwinteren. Maar het winterse weer van december heeft ook wat moois opgeleverd: zo werden er meer kepen en pestvogels gezien, soorten uit het hoge Noorden die hier overwinteren.

Evenals voorgaande jaren werd de huismus het meest waargenomen, ondanks het feit dat de huismussenpopulatie de afgelopen 25 jaar is gehalveerd. Dankzij de Tuinvogeltelling kan uit nader onderzoek blijken op welke plaatsen de huismus het juist wel of minder goed doet. Kijken we naar het aantal tuinen waarin de huismus afgelopen weekend gezien is dan eindigt hij op de zesde plaats. De huismus is namelijk een scoiale vogel, die in groepen leeft. De merel blijkt de meest verspreide tuinvogel te zijn, hij werd in de meeste tuinen gezien. De koolmees eindigt daar nipt achter, gevolgd door de pimpelmees en roodborst.

De voorlopige Nationale Tuinvogel Toptien 2011 ziet er als volgt uit (tussen haakjes de stand van 2010):

1. Huismus (1)
2. Koolmees (3
3. Merel (2
4. Pimpelmees (5
5. Vink (4)
6. Spreeuw (6)
7. Kauw (7)
8. Turkse Tortel (8)
9. Houtduif (9)
10. Ekster (11)


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet