NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Fryslân financiert zes Waddenfondsprojecten

2 maart 2011

De provincie Fryslân draagt € 801.425 bij om zes Waddenfondsprojecten mogelijk te maken. In 2010 kwamen er 33 aanvragen bij de provincie binnen voor een financiële bijdrage. De minister van Infrastructuur en Milieu honoreerde eind december 2010 17 projecten. Zes daarvan vroegen om een provinciale bijdrage. De projecten die de provincie ondersteunt zijn:

Herplant van Iepen in de Waddenregio
De stichting Iepenwacht Fryslân herstelt en versterkt karakteristieke en belangrijke (iepen)beplantingen. Dit gebeurt in samenwerking met wegbeheerders en bewoners in het Waddengebied. De totale kosten zijn € 3.521.798. De toegekende Waddenfondsbijdrage is € 2.663.107. De provinciale bijdrage is € 203.300.

Van polder naar kwelder: 10 jaar ontwikkeling
Het Fryske Gea beoordeelt het bestaande buitendijkse verkwelderingsexperiment in het Noarderleech en de publicatie van de resultaten. De totale kosten van het project zijn € 221.103. De toegekende Waddenfondsbijdrage is € 187.937. De provinciale bijdrage is € 16.583.

Kweldercentrum Noarderleech
Het Fryske Gea gaat een ontmoetings- en informatiecentrum bouwen en inrichten: het Kweldercentrum Noarderleech. De totale kosten van het project zijn € 950.000. De toegekende Waddenfondsbijdrage is € 380.000. De provinciale bijdrage is € 285.000.

Zilt perspectief
Stichting Zilt Perspectief toont de kennis en de kansen voor teelt en verwerking van gewassen op zilte
landbouwgrond rond de Wadden. De Stichting doet onderzoek naar de gevolgen van verzilting en de mogelijkheden van de landbouw om daarbij aan te sluiten. De kennis hieruit komt beschikbaar via een
Educatiecentrum, vakbladen en themadagen in de regio. De totale kosten zijn € 2.842.047. De toegekende Waddenfondsbijdrage is € 2.557.842. De provinciale bijdrage is € 107.012.

Vissers van de Wadden
De Stichting Geïntegreerde Visserij heeft een programma samengesteld met maatregelen voor de jaren 2010 tot en met 2015. De titel van het programma luidt ‘Vissers van de Wadden'. Het programma moet ervoor zorgen dat de kleinschalige flexibele visserijbedrijven in de Waddenzee op een meer natuurgerichte manier gaan vissen. De totale kosten zijn € 1.195.714. De toegekende Waddenfondsbijdrage is € 823.860. De provinciale bijdrage is € 108.000.

WalTER
Het Koninklijke Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) op Texel vroeg samen met andere onderzoeksinstellingen dit project aan. Het project heeft als doel: de ontwikkeling en coördinatie van een monitoringsplan op het gebied van meteorologie, oceanografie, geologie, chemie, ecologie, sociologie, economie en cultuurhistorie voor het Waddengebied.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet