NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gebiedsontwikkeling in Belvédère Limburg

3 maart 2011

Onder leiding van de Provincie Limburg wordt samen met de Hogeschool Zuyd, de Universiteit Maastricht en de gemeente Maastricht een businesscase gemaakt voor een verbinding tussen wonen-werken-studeren in het Belvédère-gebied. Het gaat daarbij om een samenvoeging van de bestaande kunst­opleidingen en de start van een nieuwe unieke kunst­opleiding I-Arts, in en rond het Eiffelgebouw.

Op 24 februari 2011 ondertekenden de Provincie Limburg, de Hogeschool Zuyd, de Universiteit Maastricht en de gemeente Maastricht de samenwerkingsovereenkomst.
Daarnaast investeren Provincie en gemeente Maastricht in het verleggen van de Noorderbrug en het aanleggen van natuur in het gehele gebied. De businesscase maakt deel uit van een afsprakenpakket van de Provincie Limburg met de gemeente Maastricht en moet medio 2011 sluitend zijn.

Afsprakenpakket Belvédère
De getekende overeenkomst is afgesloten voor een samen­hangend pakket van maatregelen in de gebiedsontwikkeling Belvédère. Dat kan zich, vanwege de strategische ligging, verder ontwikkelen tot een hoogwaardig stedelijk gebied en aantrekkelijk vestigingsgebied. Hiervoor is een integrale gebiedsontwikkeling nodig waarin de opgaven van binnen­stedelijke herontwikkeling, bereikbaarheid, cultuur en kennis, landschap, natuur en cultureel erfgoed in samenhang worden aangepakt. Het afsprakenpakket tussen de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht is gesloten in het kader van de regio­afspraken Maastricht Heuvelland. De Provincie reserveert € 30 mln. voor het regionaal mobiliteitsprogramma. Hiermee wordt de rijksbijdrage voor de Noorderbrug in het MIRT definitief en onomkeerbaar gemaakt en kan de gemeente Maastricht de infrastructuur realiseren. Ook zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van natuur in het gehele gebied. De plannen worden parallel en in samenhang met de herijking van de gebiedsontwikkeling Belvédère uitgewerkt.

Quartier des Arts
De Provincie Limburg ontwikkelt het Quartier des Arts met de gemeente Maastricht, Hogeschool Zuyd en Universiteit Maastricht als partners, mits er een sluitende businesscase is. Om internationaal te kunnen blijven concurreren is 'state of the art'-huisvesting voor alle kunstopleidingen van de Hogeschool Zuyd noodzakelijk. Evenals voor de nieuwe opleiding I-Arts. Een gezamenlijke huisvestiging genereert optimale synergie tussen de disciplinaire opleidingen en I-Arts. Voor de gebouwelijke component wordt aangesloten op de ambities en plannen voor de stedelijke ontwikkeling van de stad Maastricht. Het is de bedoeling om een substantieel deel van de studenten na hun opleiding in Limburg en deze euregio te behouden. Daarbij zal de aanwezigheid van de Timmerfabriek en verdere culturele broedplaatsen in de euregio een rol vervullen. Het Quartier des Arts wordt een totaalmix van wonen, werken, winkelen en studeren. Een project dat past in de gezamenlijke ambitie waarbij de gemeente Maastricht, Provincie Limburg en de partners in de omliggende Euregio hebben uitgesproken zich te kandideren voor de titel 'Maastricht, Europese Culturele Hoofdstad 2018'.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet