NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Veel animo voor Hart voor Natuur

19 febr 2011

Veel landelijke en provinciale politici hebben hun steun betuigd aan natuur en landschap in Nederland tijdens de actiedag Hart voor Natuur. Fractievoorzitter Jolande Sap van GroenLinks deelde tijdens de landelijke manifestatie bij Haarzuilens in Utrecht “een rode kaart uit aan het natuurbeleid van het kabinet Rutte voor dit natuurvernietigingsbeleid”. D66 zette symbolisch de bijl in het kabinetsbeleid door met een hakbijl het begrotingskoffertje van het kabinet open te breken. Ze maakte daarmee de noodzakelijke financiële middelen vrij voor een goed natuurbeleid.

In veel provincies zijn politieke debatten gevoerd. In de discussies zeggen veel politieke partijen dat de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moet doorgaan. Ook sommige provinciale CDA- en VVD-fracties sluiten zich hierbij aan.

Jolande Sap van GroenLinks betuigt steun aan natuur en landschap met een bord aan Arno Willems (Landschapsbeheer Nederland) (links) en Joris Hogenboom (rechts) (NMU), beide coalitiepartner van Hart voor Natuur (foto: Kars Veling)Een groot succes was de flashmob op de Dam in Amsterdam. Meer dan 300 mensen vormden hier een groot hart voor natuur. In het centrum van Middelburg is figuurlijk het natuurbeleid van dit kabinet omgekegeld. In Radio Kootwijk overhandigde mountainbiker Patrick Jansen meer dan 1000 handtekeningen voor een Gelders burgerinitiatief voor een goed natuurbeleid aan gedeputeerde Harry Keereweer. De gedeputeerde gaf te kennen dat de mate waarin er nu op natuur bezuinigd wordt veel te ver gaat.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet