NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Schrappen van regels natuurbescherming onverantwoord

24 febr 2011

Staatssecretaris Bleker heeft op 23 februari aan de Tweede Kamer voorstellen gedaan die de bescherming van Nederlandse natuur en landschap fors inperken. Natuurmonumenten vindt dit ronduit onverantwoord.

De staatssecretaris schrijft in zijn brief dat hij de natuur alleen met Europese regels wil beschermen. Hij verwacht daarmee dat economische activiteiten bij natuurgebieden minder worden belemmerd. Bleker wil alle 63 natuurgebieden in Nederland met de status ‘Beschermd Natuurmonument’ hiervan ontdoen. Natuurmonumenten vindt dit een slecht idee. Deze gebieden zijn destijds zorgvuldig aangewezen, omdat ze van wezenlijk belang zijn voor het behoud en herstel van bijzondere planten- en diersoorten. Ook zijn het vaak mooie en bijzondere landschappen.

Voorbeelden
Hieronder enkele voorbeelden van natuurgebieden die door de plannen van Bleker verloren dreigen te gaan:

- Kamerikse Nessen, een open landschap met natte graslanden door een hoog waterpeil;

- Franse Kampheide, met bijzondere heidesoorten;

- Delleburen, een afwisselend heide-, grasland- en plassengebied met een belangrijke populatie adders;

- Oosteinderspoel, een laagveenmoeras, met kwetsbare laagveenmoerasheide;

- Tafelberg, een druk bezocht heidegebied in het Gooi met het zeldzame Rozenkransje;

- Kop van Schouwen, belangrijke schakel in het Nederlandse duingebied met stranden, kalkrijke jonge duinen, kalkarme oude duinen, houtwallen, natte en droge duivenvalleien en bos.

Onzekerheid
Het schrappen van de status ‘beschermd natuurmonument’ betekent voor deze gebieden dat alleen het bestemmingsplan ze nog kan beschermen. Dit biedt veel minder zekerheid omdat het bestemmingsplan veel ‘verstorende activiteiten’ niet regelt.

In ruim 120 Europees beschermde Natura 2000-gebieden, zoals de Waddenzee of de Grote Peel, gelden ook de doelen van Beschermd Natuurmonument. Deze doelen zijn niet alleen van ecologisch belang, maar gaan vaak ook over typisch Nederlandse waarden als openheid, ruimte, stilte, donkerte en landschappelijke kwaliteit. Het schrappen van deze doelen betekent dat de bescherming van al deze gebieden ernstig wordt beperkt. Het zal bijvoorbeeld veel gemakkelijker worden ingrepen toe te staan die het open landschap en de weidsheid aantasten.

Wegstrepen
Daarnaast streept staatssecretaris Bleker vier belangrijke gebieden van de lijst Natura 2000 weg vanwege het volgens hem beperkte ecologische belang. De natuurdoelen van deze vier gebieden zouden naar andere gebieden kunnen worden verplaatst. Natuurmonumenten vindt het schrappen van N2000-gebieden een zeer slecht idee. Ook deze gebieden zijn destijds zorgvuldig geselecteerd op het voorkomen van bijzondere ecologische waarden. Enkele Natura 2000-gebieden samenvoegen om daarmee natuurdoelen makkelijker te realiseren, is voor Natuurmonumenten wel bespreekbaar.

Risico op onherstelbare schade
De brief van de staatssecretaris rept over een ‘haalbaar en betaalbaar’ niveau van beheermaatregelen. Natuurmonumenten vindt dat hiermee niet alleen elke prikkel tot verdergaande ambitie wegvalt, maar ook dat het risico aanwezig is dat er onherstelbare schade aan het gebied optreedt. Door het uitblijven van maatregelen kan het Natura 2000-niveau in de toekomst mogelijk helemaal niet meer worden gehaald.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet