NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Toch extra megastallen in Noord-Brabant

25 feb 2011

Er komen toch 16 extra megastallen in de provincie Noord-Brabant, ondanks een vorig jaar ingezette beleidswijziging om de schaalvergroting van de intensieve veehouderij tegen te gaan. Milieudefensie 'betreurt' het besluit van Provinciale Staten. 'Iedere megastal is er een teveel', aldus woordvoerder Klaas Breunissen.

Vanmiddag voerde Milieudefensie samen met het burgerinitiatief 'megastallen nee!' actie voor het provinciehuis. Ruim 50 vrijwilligers, verkleed als kip, koe of varken bouwden een megastal na en vroegen de Statenleden hun rug recht te houden.

Met een ruime meerderheid (CDA, VVD, PvdA, D66 en CU) besloten de Staten hun eerder gemaakte afspraken over de komst van megastallen in Noord-Brabant te versoepelen. Alleen GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren stemden tegen de vestiging van nog meer megastallen in de provincie.

Op 19 maart 2010 besloten PS Noord-Brabant, naar aanleiding van het door 33.000 Brabanders ondertekende burgerinitiatief 'Megastallen nee!', een maximum van 1,5 hectare als norm te stellen voor de grootte van een stal. Eisen voor de lopende gevallen, boeren met concrete plannen voor forse uitbreidingen, zijn vandaag door een meerderheid van de Staten zo versoepeld dat er ruimte komt voor de 16 nieuwe veefabrieken.

Uit eerder NIPO-onderzoek in opdracht van Milieudefensie bleek dat een ruime meerderheid van de Nederlanders tegen megastallen is. 'Nederland is gewoon klaar met megastallen. Het wordt tijd dat de politiek daar gehoor aan geeft', aldus Breunissen.

Megastallen zijn slecht voor het milieu, tasten het landschap aan en leiden tot veel dierenleed. Bovendien vergroten megastallen het risico op het ontstaan van voor de mens schadelijke dierziektitemen. Uit onderzoek van Milieudefensie bleek eerder dat het aantal megastallen in Nederland meer dan verdubbeld is in vijf jaar tijd. Op dit moment telt Nederland minstens 575 megastallen. Noord-Brabant telt circa 174 veefabrieken.

Provinciale Verkiezingen
De intensieve veehouderij is een belangrijk thema bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 2 maart. Besluitvorming over megastallen blijft, ook na de verkiezingen, doorgaan.

Milieudefensie heeft een Kieswijzer ontwikkeld waarmee kiezers kunnen zien hoe de lokale partijen in Nederland tegenover megastallen staan. De kieswijzer is te vinden op: www.milieudefensie.nl/stemadvies


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet