NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Spoeddebat EHS: de Kamer heeft het laatste woord

25 febr 2011

Staatssecretaris Bleker (EL&I) heeft op 17 februari in een plenair spoeddebat over de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) tekst en uitleg gegeven over de forse bezuinigingen op het natuurbeleid. Bleker confronteerde de Kamerleden met zijn versie van de omvang van de EHS en de financiŽle bestedingen van de provincies.

Oppositiepartijen hebben kritiek op de plannen van de staatssecretaris. Zij vinden dat provincies bindende bestuursovereenkomsten met het rijk hebben gesloten. De staatssecretaris genoot echter ruimschoots steun bij de coalitiepartijen die aangaven de ingezette koers van het kabinet te ondersteunen. De staatssecretaris gaf een correcte weergave van de afspraken die hij met de provincies maakte waarbij wordt ingezet op bestuurlijke oplossingen.

Bleker blikte ook vooruit: hij schetste het beeld van een compacte EHS van circa 600.000 ha in 2018 van homogene (afgeronde), goed ingerichte gebieden die goed beheerd worden en waarvan de waterhuishouding op orde is. Van verwerving, zoals de provincies de afgelopen jaren hebben gedaan, kan volgens de staatssecretaris geen sprake meer zijn. In zijn perspectief is veel ruimte voor de ontwikkeling van landschapselementen in het productielandschap van 1,5 miljoen ha dat rond de natuurgebieden zijn gelegen. Daarvoor zullen de middelen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) worden ingezet. Voor de langere termijn moet rekening worden gehouden met klimaatverandering. Er zal kritisch gekeken worden naar de haalbaarheid van eerder gestelde doelen.

bron: IPO


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet