NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Landschapsmanifest genomineerd voor Europese Landschapsprijs

24 febr 2011

Het Landschapsmanifest, een samenwerkingsverband waarbij ruim 45 organisaties zich inzetten voor de kwaliteit van het Nederlandse landschap, is genomineerd voor de Landschapsprijs van de Raad voor Europa. Deze internationale prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een organisatie die zich inzet voor bescherming, beheer of inrichting van het landschap.

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het Landschapsmanifest genomineerd voor de Landschapsprijs van de Raad voor Europa. De winnaar van de Landschapsprijs wordt 21 maart bekend gemaakt.

Gezamenlijke inzet voor het landschap
Het Landschapsmanifest is in 2005 ondertekend door een alliantie van ruim veertig maatschappelijke en private organisaties die zich samen inzetten voor de kwaliteit van het Nederlandse landschap. De partners van het manifest – inmiddels ruim 45 – zoeken actief naar kansen om het landschap op de politieke en maatschappelijke kaart te zetten.

Een mooier landschap
Het Landschapsmanifest was ook één van de krachten achter de campagne ‘Een mooier landschap, maak het mee’, die burgers motiveerde om mee te helpen met het onderhoud van het landschap.

NGO’s als kennisinstellingen, marktpartijen en ingenieursbureaus nemen deel aan het Landschapsmanifest. Zo ondertekenden bijvoorbeeld Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Rabobank het manifest, maar ook organisaties als Stichting Streekeigen Producten, de Vlinderstichting, Bouwend Nederland, LTO Nederland en RECRON.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet