NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Limburg en Nationale Parken investeren samen ruim €4 miljoen

24 febr 2011

De Limburgse gedeputeerde Ger Driessen heeft vrijdag 18 februari de uitvoeringsovereenkomsten voor de Nationale Parken (NP), De Maasduinen en De Meinweg ondertekend. Hij deed dat samen met mevrouw Ria Oomen, voorzitter van NP De Maasduinen en mevrouw Joke Kersten, voorzitter NP De Meinweg. Van Staatsbosbeheer was Regiodirecteur Henkjan Kievit betrokken en van Stichting het Limburgs Landschap, Ger Frenken, rentmeester-directeur.

Afspraken
In de overeenkomst is afgesproken dat de komende jaren voor
€ 1.800.000,- in De Meinweg wordt geïnvesteerd door de Provincie Limburg, de Europese Unie, de gemeente Roerdalen, Staatsbosbeheer, het Nationaal Park en particuliere grondeigenaren. In Nationaal Park Maasduinen wordt € 2.250.000,- geïnvesteerd door de Provincie Limburg, de Europese Unie, Staatsbosbeheer, de Stichting Het Limburgs Landschap, de gemeente Bergen en het Nationaal Park.

Nationaal Park De Meinweg
De samenwerkingsovereenkomst voor De Meinweg bestaat uit:
- natuurherstel projecten: omvorming bos, aanleg poelen, beschermingsmaatregelen soorten,
maken van verbin­dingszones zodat open plekken met elkaar verbonden worden;- aanleg fietspaden, wandelpaden, observatie- en schuilhutten, parkeerplaatsen, goede bewegwijzering;
- onderzoek, monitoring en beheersevaluatie voor soorten zoals: Knoflookpad, Libellen, Nachtvlinders, Zandhagedis, Adder, Heikikker en broedvogels.
Ook zal een promotieplan voor De Meinweg en omgeving worden opgezet en uitgevoerd. Daarin wordt ten behoeve van recreatie en toerisme aandacht gegeven aan regionale, landelijke en grensoverschrijdende promotie en profilering voor het park.

Nationaal Park De Maasduinen
De samenwerkingsovereenkomst Maasduinen voorziet in:
- natuurherstel projecten: omvorming bos, beschermings­maatregelen soorten, maken van verbindingszones
zodat open plekken met elkaar verbonden worden;
- ven- en stuifzandherstel, begrazingseenheden, oplossen van ecologische knelpunten door faunavoorzieningen;
- inrichting van het gebied waar Bezoekerscentrum De Maasduinen wordt gerealiseerd: toegangswegen en bewegwijzering en bebording inrichten Bezoekerscentrum zelf

Ook voor Maasduinen en omgeving zal ten behoeve van recreatie en toerisme een promotieplan worden opgezet en uitgevoerd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet