NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bleker en provincies zetten in op kleiner en beter stelsel natuurgebieden

16 febr 2011

Staatssecretaris Henk Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) maakt samen met de provincies werk van een kleiner, compacter stelsel van natuurgebieden.

Betere inrichting bestaande gebieden
Inzetten op een betere inrichting en beter beheer van de bestaande gebieden kan veel winst opleveren voor de natuur. Meer winst dan voortzetting van het oude beleid dat sterk gericht was op aanschaf van extra grond voor uitbreiding en de aanleg van robuuste verbindingen.

Meer natuurkwaliteit
De staatssecretaris heeft tijdens een overleg met de provincies over het nieuwe natuurbeleid afgesproken op korte termijn plannen te maken voor een goed beheerde en betaalbare Ecologische Hoofdstructuur. Volgens de staatssecretaris leveren compactere, beter ingerichte en beheerde gebieden meer natuurkwaliteit op dan vasthouden aan het oude beleid waarbij de focus lag op aankoop van nog meer hectares (dure) grond en aanleg van robuuste verbindingen.

Doorrekening
De staatssecretaris weet zich gesteund door een vandaag gepresenteerde doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving. Uit de doorrekening blijkt dat goed beheer van het bestaande natuurareaal ongeveer de helft minder kost en toch praktisch evenveel biodiversiteit oplevert. 'Als we dan ook nog kunnen investeren in de waterhuishouding en het verbeteren van de gebieden zelf dan kunnen we meer voor de biodiversiteit doen dan met het oude beleid,' aldus de staatssecretaris.

De staatssecretaris en de provincies gaan ervan uit dat er perspectief is op een herijkte Ecologische Hoofdstructuur die recht doet aan de internationale opgave. Uitgangspunt is dat net zoals in het verleden ook andere partijen dan het Rijk meebetalen voor de natuur in Nederland.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet