NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

EU Landbouwbeleid: twee pijlers, één groene gedachte

17 februari 2011

De belastingbetaler wil niet langer betalen voor alleen inkomenssteun aan boeren. Dat was een van de conclusies van een masterclass Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, die Vogelbescherming organiseerde voor fractiemedewerkers van zeven verschillende Kamerfracties. Dit was een mooie voorbereiding op een bijeenkomst met vertegenwoordigers van wetenschap en belangenorganisaties - waaronder Vogelbescherming - in de Tweede Kamer over dit onderwerp. In dit rondetafelgesprek werd duidelijk dat het nieuwe Europese Landbouwbeleid duurzamer moet en meer rekening moet houden met natuur en vogels. De twee pijlers waarop dit beleid steunt moeten vorm krijgen vanuit één gedachte: ze moeten groener. Binnen enkele maanden begint Brussel met het formuleren van het nieuwe beleid, dat in 2013 gaat gelden.

Wetenschappers, groene en andere maatschappelijke organisaties dringen al geruime tijd aan op een wezenlijke herziening van het Europees landbouwbeleid. De miljarden aan subsidies mogen niet slechts naar grote boerenbedrijven vloeien, maar moeten ook de groene belangen van burgers dienen.

Maatschappelijke diensten zoals een rijke natuur, een mooi landschap en dierenwelzijn zijn nieuwe landbouwproducten. Vogelbescherming vindt dat er niet alleen een basiskwaliteit in het hele Nederlandse landelijk gebied geborgd moet worden, maar ook dat de nieuwe steunmaatregelen gericht moeten worden ingezet in gebieden waar de effectiviteit het hoogst is. Dat zijn bijvoorbeeld de weidevogelkerngebieden en landbouwgebieden rondom kwetsbare natuur. Zulke maatregelen moeten merkbaar resultaat opleveren; boerenlandvogels zijn daarvoor een goede graadmeter. Niet voor niets zijn zij Europa-breed een belangrijke indicator voor duurzaam landgebruik. Over een paar weken spreekt de Kamer met staatsecretaris Bleker. In maart gevolgd door de Landbouwraad in Brussel. Nog voor de zomer komen de eerste concrete wetsvoorstellen voor het nieuwe GLB, dat per 2013 in zal gaan

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet