NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurverlies op BES-eilanden lastig aan te pakken

17 febr 2011

Op 8 februari was Kalli De Meyer, directeur van DCNA (Dutch Caribbean Nature Alliance) te gast in de Tweede Kamer, op uitnodiging van D’66. Zij verzorgde daar een kleurrijke presentatie van de bijzondere biodiversiteit op de ‘Nederlandse’ eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES). De wijze waarop de parken op deze eilanden zijn georganiseerd en worden beheerd, oogst wereldwijd roem. Het is dan ook wrang om tegelijkertijd te moeten constateren dat er nauwelijks geld is voor de praktische taken. Op Bonaire is bijvoorbeeld de helft van het nationale park gesloten, omdat er geen geld meer is voor het onderhoud van wegen. Loslopende geiten zijn verantwoordelijk voor een enorme kaalslag, maar niemand durft de eigenaren aan te pakken.

BES-eilanden: one goat, one vote
De Dutch Caribbean Nature Alliance, partner van Vogelbescherming Nederland op de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES), heeft de aandacht van het Nederlandse parlement gevraagd voor de penibele situatie waarin de natuurbescherming in deze bijzondere Nederlandse gemeenten verkeert.
In de kleine eilandsamenlevingen is natuurbescherming niet gemakkelijk. Iedereen kent iedereen en dat is lastig bij wetshandhaving. Zo is er veel overlast van loslopend vee, dat zorgt voor erosie van hellingen en afname van biodiversiteit. Hoewel loslopend vee wettelijk verboden is, wordt het gedoogd: one goat, one vote. Geitenhouders zijn kiezers. Aan de andere kant beseft de lokale bevolking wel dat natuurbescherming de motor van de economie is: eco-toerisme. Nederlandse steun voor natuurbescherming op de eilanden is van groot belang. De Tweede Kamer heeft tijdens de begrotingsbehandeling gesteld dat Nederlands geld voor de BES-eilanden ook het natuurbeheer ten goede moet komen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet