NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Onderzoek gezamenlijk voorstel EHS van provincies en Bleker

19 febr 2011

De provincies en staatssecretaris Bleker gaan de komende weken onderzoeken of het mogelijk is te komen tot een gezamenlijk voorstel voor de herijking van de EHS, waarvan het beheer betaalbaar is. Inhoudelijke uitgangspunten zijn daarvoor niet vastgesteld. Dat is de uitkomst van een overleg dat op 15 februari plaats vond.

De Manifestpartijen, een breed forum van maatschappelijke organisaties die actief zijn voor het landelijk gebied, worden actief betrokken bij het overleg. In het overleg werd een uitweg gezocht uit de impasse die tussen de provincies en de staatssecretaris dreigde. Een oplossing is nog niet gevonden, maar partijen zijn bereid om daar op constructieve wijze naar te zoeken. Daarvoor wordt zeer binnenkort een externe procesleider aangetrokken.

Voor de provincies staat voorop dat zij perspectief willen op een goede afronding van de EHS, waarmee kan worden voldaan aan de Europese verplichtingen. Ook vinden de provincies dat voldoende budget beschikbaar moet zijn voor het beheer van de herijkte EHS. In dat perspectief en in die samenhang zijn de provincies bereid nog eens kritisch te kijken of bezuinigingen mogelijk zijn binnen de bestaande bestuursovereenkomsten.

IPO-portefeuillehouder Ruud van Heugten vindt het van belang dat het overleg met staatssecretaris Bleker weer op gang gaat komen. Als we met de ruggen naar elkaar toe blijven staan, dan dreigt een jarenlange impasse. Daar is niemand mee gediend.
Het IPO en de staatssecretaris trekken maximaal zes tot acht weken uit voor het voorbereiden van een gezamenlijk voorstel.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet