NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming niet in beroep tegen windmolens bij Urk

18 febr 2011

Vogelbescherming Nederland gaat niet in beroep tegen het plaatsen van windmolens voor de kust bij Urk. De provincie Flevoland heeft op basis van de ingediende zienswijzen door Vogelbescherming de plannen aangepast, waardoor de risicos voor watervogels aanzienlijk verminderd zijn.

Vogelbescherming Nederland is van mening dat er geen windmolens geplaatst moeten worden in belangrijke vogelgebieden, zoals het IJsselmeer. Toch heeft de vereniging na een zorgvuldige afweging besloten om geen bezwaar te† maken tegen de plannen voor het windmolenpark bij Urk.

Op basis van een zienswijze van Vogelbescherming heeft de provincie Flevoland de plannen voor het windmolenpark voor de kust bij Urk drastisch gewijzigd. Een rij windmolens wordt er tussenuit gehaald, er wordt een luwe natuurzone gecreŽerd voor watervogels en de molens worden verder uit elkaar geplaatst. Vogelbescherming ziet dit als een groot succes, omdat de gevolgen voor watervogels nu aanzienlijk kleiner zijn.

Ook heeft de provincie op basis van de herziene plannen gekeken naar de gevolgen voor vogels. Deze gegevens heeft Vogelbescherming onafhankelijk laten toetsten, waarna besloten is om geen bezwaar aan te tekenen tegen de komst van het windmolenpark.

Vogelbescherming blijft van mening dat er geen windmolens in Natura2000-gebieden moeten worden geplaatst. Het IJsselmeer, waar een groot windmolenpark voor de kust van Urk moet komen, is zon gebied. Het IJsselmeer is een belangrijk voedselgebied voor aalscholvers en een belangrijk rust- en foerageergebied voor nonnetjes, futen en toppers.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet