NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ganzen op je bord

15 febr 2011

De provincie Noord-Holland laat onderzoeken of wilde ganzen als scharrelvlees kunnen worden benut. Het aantal wilde ganzen groeit ieder jaar. Dat levert grote schade op aan de landbouw. Daarom mag de wilde gans onder voorwaarden geschoten worden.

Het onderzoek “pilotproject Ganzenbord” wil kijken of er een afzetketen voor wild ganzenvlees kan worden opgezet. Daarnaast richt het onderzoek zich op het versterken en ontwikkelen van de regionale afzet. Uit eerder onderzoek bleek dat zeker 10% van de geschoten ganzen in de vuilnisbak verdwijnt. Dat is jammer omdat het vlees van wilde ganzen heel goed als scharrelvlees kan worden gebruikt.

Activiteiten
Er moet in beeld worden gebracht hoe het staat met het huidige en te verwachte afschot, wie aanbieders en afnemers zijn, en welke partijen een rol spelen in de marktketen. Dit gebeurt via regionale bijeenkomsten. Daarnaast worden een kookworkshop en/of proeverij georganiseerd zodat koks en poeliers ervaring opdoen met de verwerking van wilde gans.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door LTO Noord in samenwerking met het bureau CLM Onderzoek & Advies. De provincie verstrekt hiervoor een subsidie van € 44.030.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet