NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Herintroductie korenwolf geslaagd

15 febr 2011

Het gaat goed met de korenwolf. Dit valt te lezen in het rapport ‘Perspectieven voor een duurzame bescherming van de hamster in Nederland’ dat is opgesteld door onderzoeksinstituut Alterra. Eén van de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport is dat er voor een duurzame instandhouding naast de huidige 500 hectares (ha) hamsterbeheer er 250 ha extra hamsterbeheer door agrariërs bij moet komen.

De benodigde extra ha agrarisch natuurbeheer voor hamsters past in het beleid van het huidige kabinet om deze vorm van natuurbeheer te stimuleren. Verantwoordelijk gedeputeerde Ger Driessen heeft er dan ook per brief bij Staatssecretaris Bleker op aangedrongen om met de benodigde middelen hiervoor over de brug te komen. “Als je zoveel moeite hebt gedaan om de populatie van de korenwolf te laten groeien en het beestje vervolgens weer laat uitsterven, dat zal door niemand worden begrepen. Het is zaak dat we het hamsterbeheer in de komende jaren voldoende in de steigers kunnen houden”, aldus Driessen.

Het rapport doet ook waardevolle aanbevelingen om het bereikte succes te prolongeren. Naast de 250 ha extra agrarisch hamsterbeheer moet de samenwerking binnen de Korenwolfcommissie worden voortgezet en moet er onderzoek blijven plaatsvinden om goed in te spelen op de veranderingen die zich voordurend binnen de landbouw voltrekken. De maatregelen moeten er op gericht blijven om het aantal geboorten te maximaliseren en de overleving van de dieren zo hoog mogelijk te laten zijn. Het is voor een prooidier als de hamster voldoende als na één seizoen minstens 10% van de mannetjes en 30% van de wijfjes overleeft. Een effectieve maatregel om de jacht door vossen te beperken is het plaatsen van rasters met schrikdraad.

De hamster was in 1999 nagenoeg uitgestorven in ons land. Met de laatste hamsters die nog in veld konden worden gevangen, is een fokprogramma opgezet door de Diergaarde Blijdorp (Rotterdam), GaiaPark Kerkrade Zoo en de vereniging Das & Boom. In 2002 konden de eerste hamsters worden uitgezet in een akkerreservaat in het Zuid-Limburgse Sibbe. Dankzij de herintroductie bevinden zich momenteel weer ongeveer 500 hamsters in acht leefgebieden in Zuid-Limburg.

In 2005 nam de Provincie Limburg het hamsterdossier over van het Rijk en werden er afspraken gemaakt voor de bescherming van de in ons land ernstig bedreigde korenwolf. De in het leven geroepen Korenwolfcommissie onder voorzitterschap van landbouwvoorman Jean van der Linden pakte het project zes jaar geleden voortvarend en met overtuiging op.

De Limburgse aanpak en de daarmee bereikte resultaten kunnen als voorbeeld dienen voor het agrarisch natuurbeheer elders in het land. Gedeputeerde Driessen over de Korenwolfcommissie: “We hebben met succes leefruimte weten te creëren voor de korenwolf in combinatie met mooie nieuwe kansen voor de landbouw. De commissie heeft het voortreffelijk gedaan”.

Nu de looptijd van het project is verstreken, is het een goed moment om terug te kijken. Dat is dus gebeurd in het onderzoeksrapport van Alterra waarvan op woensdagavond 16 februari 2011 het eerste exemplaar uit handen van voorzitter Van der Linden aan gedeputeerde Ger Driessen van de Provincie Limburg wordt aangeboden. Dat vindt plaats in Ubachberg op de jaarlijkse bijeenkomst van alle agrariërs, natuurbeheerders en andere bij het hamsterbeheer betrokken partijen. Naast de aanbieding van het rapport wordt de jaarlijkse prijs voor het beste korenwolfbeheer door landbouwers uitgereikt.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet