NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Jaar van de Boerenzwaluw van start

31 mrt 2011

Elk moment kunnen de boerenzwaluwen uit hun overwinteringsgebieden in Afrika terug keren in de Nederlandse broedstallen en -schuren. Daarom gaat het Jaar van de Boerenzwaluw van Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland nu van start. In het Jaar van de Boerenzwaluw besteden Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland een jaar lang extra aandacht aan deze Rode Lijst-soort. De boerenzwaluw is in aantal behoorlijk achteruit gegaan en kan daarom alle extra steun hard gebruiken.

Behouden voor de toekomst
Ondanks dat de boerenzwaluw nog steeds vrij talrijk is, zijn de aantallen ten opzichte van de jaren 70 met minstens 50 tot 75% afgenomen. In dit jaar van de Boerenzwaluw proberen Vogelbescherming en SOVON met hulp van zoveel mogelijk vrijwilligers meer informatie te verzamelen over de boerenzwaluwen. Dat gebeurt door o.a. eenmalige nesttellingen, onderzoek en praktijkdagen. Hoe meer informatie er beschikbaar komt, hoe beter de boerenzwaluw voor toekomstige generaties behouden kan blijven. Een prachtige poster die laat zien hoe een boerenzwaluwvriendelijk erf eruit ziet kan gratis worden aangevraagd.

Meer weten?
Op www.jaarvandeboerenzwaluw.nl staat alle informatie over dit bijzondere jaar op een rij en  is precies te lezen wat er allemaal gedaan wordt in dit speciale boerenzwaluwjaar. Ook kan iedereen zich op deze site opgeven als vrijwilliger bij één van de onderzoeken. Tel mee, en bescherm de boerenzwaluw! De boerenzwaluw is ook te volgen op www.beleefdelente.nl .


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet