NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Onderzoek kikkersterfte

31 mrt 2011

Het ranavirus in het Dwingelderveld is mogelijk weer actief. Medewerkers van Natuurmonumenten hebben bij het bezoekerscentrum dode kikkers aangetroffen. De dode kikkers vertonen uiterlijke kenmerken van het virus dat vorig jaar is vastgesteld. Of de kikkers hieraan gestorven zijn is nog onduidelijk. Bij lage temperaturen is het virus niet actief, maar mogelijk dat daarin verandering gekomen is. Om zeker te zijn of het ranavirus actief is geworden, zijn een aantal overleden kikkers opgestuurd voor onderzoek.

Gedurende dit onderzoek is de educatieve vijver bij het bezoekerscentrum Dwingelderveld afgesloten voor publiek. Het ranavirus is niet gevaarlijk voor mensen. Je kunt er dan ook niet ziek van worden. Verspreiden van het virus met schoeisel of aan handen en daarmee overbrengen naar andere kikkerpoelen is wel mogelijk en wil Natuurmonumenten met deze maatregel voorkomen.

Alle andere activiteiten van het centrum gaan gewoon door.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet