NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming: natuurherstel Westerschelde hoogste prioriteit

31 mrt 2011

Vogelbescherming Nederland blijft zich inzetten voor natuurherstel in de Westerschelde. Zij ziet niet hoe de stap van de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) en het Zeeuwse Landschap door afstand te nemen van ontpoldering van de Hedwige Polder daar toe bijdraagt. Het natuurherstel in de Westerschelde is geen Zeeuwse kwestie, maar internationaal van levensbelang voor honderdduizenden trekvogels.

Voor Vogelbescherming heeft het natuurherstel in de Westerschelde de hoogste prioriteit. De Westerschelde is één van de laatste gebieden in Europa waar sprake is van een open verbinding en een natuurlijke overgang van rivier naar zee. De natuur in de Westerschelde heeft door onder andere eerdere verdiepingen veel schade opgelopen. Natuurherstel is alleen mogelijk als er meer ruimte gegeven wordt aan de Schelde, zodat er weer platen en slikken ontstaan waar vogels hun voedsel kunnen vinden.

Na bijna 15 jaar studie, onderhandelingen en externe onderzoeken is afgesproken minimaal 600 hectare getijdengebied te herstellen, de helft daarvan wordt gecreëerd door ontpolderen van de Hedwige Polder.

Vogelbescherming zal zich vanuit haar onafhankelijke positie en internationale verantwoordelijkheid bij de overheid blijven inzetten voor de wetenschappelijk best onderbouwde oplossing voor natuurherstel in de Westerschelde: ontpolderen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet