NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruim 700 tellers op pad voor Utrechtse faunatelling

28 mrt 2011

Op 2 april 2011 organiseert de Faunabeheereenheid Utrecht (FBE) voor de zesde keer een provinciedekkende faunatelling in samenwerking met de Utrechtse Wildbeheereenheden, de Terrein Beherende Organisaties (Het Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten), LTO Noord, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer, het Utrechts Particulier Grondbezit en de provincie Utrecht. In totaal zijn op deze dag ruim 700 deskundige tellers actief om de Utrechtse fauna in kaart brengen.

De FBE organiseert deze telling om een beeld te krijgen van de aantallen en de verspreiding van bepaalde diersoorten in de provincie Utrecht. Dit zijn onder andere ganzen, knobbelzwanen en meerkoeten, kraaiachtigen, wildsoorten en exoten (dieren die niet van nature in Nederland voorkomen). De diersoorten die op zaterdag 2 april worden geteld, zijn dieren die van nature in Nederland voorkomen. Juist vanwege het feit dat deze diersoorten algemeen voorkomen en andere tellingen vooral betrekking hebben op zeldzamere soorten, bestond er tot voor kort geen duidelijk beeld over de exacte verspreiding en populatieomvang van deze soorten in de provincie Utrecht. Met de Faunatelling, die dit jaar voor de zesde keer plaatsvindt, brengt de Faunabeheereenheid Utrecht hier verandering in aan.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet