NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 



terug naar inhoudsopgave

Steun voor Burgerinitiatief natuur en landschap

23 mrt 2011

Op 23 maart nam de Commissaris der Koningin in Gelderland het Burgerinitiatief ‘Hartenkreet voor natuur en landschap’ in ontvangst. Met deze ‘Hartenkreet’ riepen 4000 ondertekenaars de provincie op natuur en landschap veilig te stellen.

Het Burgerinitiatief ‘Hartenkreet voor natuur en landschap’ is aangeboden aan Clemens Cornielje, commissaris der Koningin in Gelderland. De ondertekenaars vragen aan het provinciebestuur besluiten te nemen waarmee de natuur en landschappen voor de toekomst worden veiliggesteld. Het aantal handtekeningen is ruim voldoende om het initiatief in behandeling te laten komen in Provinciale Staten.

Het Burgerinitiatief omvat vijf vraagpunten

1 Beheer van natuurgebieden en gevarieerd landschap is van het grootste belang. We vragen de provincie alleen te bezuinigingen na goed overleg en overeenstemming met de beheerders.

2 De Gelderse natuur is op de goede weg, maar op diverse locaties ontbreken nog essentiële stukjes waardoor goed beheer lastig is. We vragen de provincie om gebieden zodanig in te richten en af te ronden dat natuur zich optimaal kan ontwikkelen en handhaven. Dit maakt het beheer ook goedkoper.

3 Om te voorkomen dat soorten uitsterven is het van groot belang dat natuurgebieden met elkaar worden verbonden, zeker nu het klimaat verandert. Daarom vragen we de provincie vast te houden aan de ambities en hiervoor desnoods meer tijd te nemen.

4 We willen dat iedereen, nu en straks, kan genieten en leren van wat natuur en landschap ons ook als cultureel erfgoed te bieden hebben. Daarom vragen we de provincie om waardevolle cultuurlandschappen te blijven beschermen, waaronder de zeven Nationale Landschappen. Hetzelfde vragen we voor Recreatie om de Stad. We roepen de provincie tevens op om financiële ondersteuning te blijven geven aan de uitvoering van landschapsontwikkelingsplannen en het vele vrijwilligerswerk in het onderhoud van natuur en landschap.

5 We vragen de provincie hiervoor naast Rijksmiddelen ook voldoende eigen provinciale middelen in te zetten

Provincie belangrijk voor natuur en landschap
Het Burgerinitiatief is een reactie op het voorgenomen Rijksbeleid om fors te bezuinigen op natuur. Het voortbestaan van zeldzame soorten en de kwaliteit en toegankelijkheid van natuur en landschap worden erdoor bedreigd. De provincies spelen een belangrijke rol op het gebied van natuur en landschap. Daarom heeft een brede Gelderse coalitie van organisaties, waarvan Natuurmonumenten ook deel uitmaakt, het initiatief genomen voor een Burgerinitiatief. Met minstens 750 ondertekenaars kan het Burgerinitiatief worden ingediend bij de provincie en kan het verzoek rechtstreeks op de agenda van Provinciale Staten geplaatst worden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet