NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies baas over Waddenfonds

21 mrt 2011

De provincies zijn verheugd dat zij zeggenschap krijgen over het Waddenfonds. Dit laten Fryslân, Groningen en Noord-Holland weten naar aanleiding van de brief die Minister Schulz van Infrastructuur en Milieu vandaag aan de Tweede kamer heeft gestuurd. De Minister schrijft dat verantwoordelijkheden én de uitvoering overgaan van Rijk naar de Waddenprovincies.

Voor de provincies is een voorwaarde dat de overdracht van alle verantwoordelijkheden samengaat met overdracht van de financiën. Hierbij is van belang dat deze middelen als decentralisatie uitkering en niet via het algemene provinciefonds worden verstrekt. Het fonds blijft dus als apart fonds bestaan en zal door de 3 provincies gezamenlijk worden beheerd. Door deze overdracht zullen de provincies en het Rijk zelf geen aanvragen voor het fonds kunnen indienen. Het geld mag alleen worden besteed aan projecten of programma’s die voldoen aan de criteria van het Waddenfonds.

Inhoud en doel van het Waddenfonds blijven ongewijzigd. Wel zullen de provincies de procedure ingrijpend wijzigen en vereenvoudigen.

Met de decentralisatie van het Waddenfonds wordt voldaan aan het kabinetsvoornemen om verantwoordelijkheden daar te leggen waar deze het effectiefste zijn en deze zoveel mogelijk over te laten aan het bestuur dat het dichtste bij de mensen staat.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet