NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurmonumenten: overleg nieuwe westelijke oeververbinding te beperkt

23 mrt 2010

Natuurmonumenten ziet af van deelname aan het participatieproces over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Reden is dat er bij dit overleg met een te beperkte, verkeerskundige blik wordt gekeken.  Natuurmonumenten wil dat er een brede ruimtelijke visie komt waarin de leefbaarheid van de regio centraal staat. Anders dreigt het waardevolle en kwetsbare Midden-Delfland het kind van de rekening te worden.

Twee opties
Voor de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) bij Rotterdam, een nieuw snelwegtraject tussen de A15 en de A20, liggen er twee opties op tafel: de Blankenburgtunnel en de Oranjetunnel. Afgelopen december heeft minister Schultz van I&M besloten om met hulp van een ‘intensief participatieproces’ een structuurvisie voor de NWO op te stellen. Deze visie is een bouwsteen voor het voorkeursbesluit dat eind dit jaar genomen moet worden.

Blankenburgtunnel niet inpasbaar; Oranjetunnel wel
In oktober vorig jaar heeft Natuurmonumenten-directeur Jan Jaap de Graeff aangegeven niets te zien in de Blankenburgtunnel. Deze snelweg is desastreus voor natuur, landschap en cultuurhistorie van Midden-Delfland. Want door de noodzakelijke aansluiting op de A20 is de Blankenburgtunnel niet inpasbaar in het landschap. Terwijl de andere optie, de Oranjetunnel, wel inpasbaar is en deze het kwetsbare Midden-Delfland geheel ontziet.

Brede ruimtelijke visie
De Graeff riep de overheid vorig jaar ook op om een brede ruimtelijke visie voor het gebied op te stellen, waarin natuur, recreatie, landschap, leefbaarheid en bereikbaarheid als gelijkwaardige doelen naast elkaar worden beschouwd. Zo’n visie ligt in het verlengde van de aanbevelingen van de commissie Elverding, die in 2008 voor het toenmalige kabinet onderzocht hoe infrastructurele projecten kunnen worden versneld. De tijd die de brede visie in de beginfase kost, kan later ruimschoots worden teruggewonnen, met uiteindelijk tijdswinst tot gevolg.

Verkeerskundige bril
In het huidige participatieproces van het ministerie van I&M komen alleen de effecten van de bereikbaarheidsalternatieven op natuur, recreatie, landschap en leefbaarheid in beeld. Die belangen blijven zo afgeleide punten. Om die reden ziet Natuurmonumenten af van deelname aan dit overlegproces. Volgens Suzanne Klaassen, beleidsmedewerker van Natuurmonumenten, is de gekozen opzet een gemiste kans: ‘Het overleg dreigt zo een schijnvertoning te worden. De belanghebbenden mogen wel meepraten, maar dan alleen op de ouderwetse manier, met een eenzijdige, verkeerskundige bril op. Terwijl het zou moeten gaan over wat het gebied en de mensen in het gebied nodig hebben. Dat is cruciaal.’

Breed verzet
Natuurmonumenten ziet zich bij haar inzet vóór Midden-Delfland en tégen de Blankenburgtunnel gesteund door de streek. De gemeenten Midden-Delfland, Vlaardingen, Maassluis, Schiedam en de deelgemeente Hoek van Holland hebben zich al duidelijk uitgesproken tegen deze aantasting van Midden-Delfland. Ook verschillende bewoners- en streekorganisaties verzetten zich. Onlangs liet de meerderheid van de politieke partijen in de Zuid-Hollandse Provinciale Staten tijdens een verkiezingsdebat weten niet te willen meewerken aan de aanleg van de Blankenburgtunnel.

Groene long behouden
Midden-Delfland is het laatste stukje open groene ruimte in de zuidwestvleugel van de Randstad. Deze groene long tussen Den Haag, Rotterdam en het Westland is veertig jaar met succes beschermd tegen aantasting door verstedelijking. Voor Natuurmonumenten verdient dit kwetsbare gebied het om voor de toekomst behouden te blijven.

-

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet