NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuw Europees landbouwbeleid steunt concurrentiekracht en innovatie

18 mrt 2011

Het nieuwe Europese landbouwbeleid kan boeren gaan belonen voor investeringen in concurrentiekracht, innovatie en maatschappelijke diensten voor bijvoorbeeld landschap en agrarisch natuurbeheer. Dat staat in een verklaring die een ruime meerderheid van Europese landbouwministers heeft vastgesteld. Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: 'Met deze uitgangspunten kunnen we in Nederland uit de voeten. Het is nu aan de Europese commissie om het verder uit te werken. Wij vinden directe beloning voor concrete diensten heel belangrijk.'

In 2014 wordt het Europees landbouwbeleid drastisch gewijzigd. De Europese Commissie gaat de komende maanden de resultaten van de gesprekken gebruiken om nieuwe richtlijnen te maken voor het Europees landbouwbeleid. Deze wetgevingsvoorstellen van de Commissie worden in oktober of november verwacht.

In de conclusies van de voorzitter van de raad voor landbouwministers staan voor Nederland een aantal belangrijke zaken. Zo is er in de nieuwe regels voldoende ruimte voor het belonen van boeren voor het onderhouden van het landschap, milieumaatregelen en agrarisch natuurbeheer. Ook ondersteuning van investeringen die de concurrentiekracht van boeren versterkt, zoals het moderniseren van het bedrijf behoort tot de mogelijkheden. Jonge boeren, belangrijk voor de toekomst van de agrarische sector, kunnen ook straks blijven rekenen op steun van de EU.

Simpeler regels, makkelijke uitvoering
Nederland heeft met steun van vrijwel alle andere lidstaten bij de Europese Commissie erop aangedrongen dat het nieuwe Europese landbouwbeleid simpel is uit te voeren voor zowel boeren als overheden. In een voorstel aan de Europese Commissie staan 6 uitgangspunten waaraan de nieuwe regelgeving getoetst kan worden. Nieuwe regels moeten helder zijn, het liefst gericht op concrete doelen. Boeren moeten minimale administratieve lasten hebben om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld steun of mee te werken aan de controle. De regels moeten voor de overheid makkelijk uit te voeren en te controleren zijn. Dat kan bijvoorbeeld ook door snelle invoering van nieuwe technologische ontwikkelingen. De Europese Commissie neemt de voorstellen ter harte bij het ontwikkelen en uitvoeren van de nieuwe regels.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet