NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

'Vis en zee vormen ecologisch kapitaal'

15 mrt 2011

'De nadruk moet liggen op duurzaam gebruik van onze bronnen. De visserman moet zich realiseren dat visbestanden en de zee zijn ecologisch kapitaal vormen. Dat betekent dat we hier heel zorgvuldig mee om moeten gaan. We moeten vistechnieken gebruiken die minder schadelijk zijn voor het ecosysteem. En een einde maken aan het overboord zetten van niet gewenste vis (discards).'

Dit zei staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) dinsdag 15 maart 2011 bij de opening van de high level meeting over de hervorming van het Europees visserijbeleid van in Noordwijk.

Duurzame visserij
De staatssecretaris benadrukte in zijn openingsspeech dat consumenten en de markt een bijdrage kunnen leveren aan duurzame visserij. Verder vindt hij dat de verantwoordelijkheid voor het visserijbeleid en besluitvorming daarover meer bij de de stakeholders, waaronder natuurlijk de visserijsector, en meer in de regio moet komen te liggen. Nederland is net zoals veel andere lidstaten voor het uitbannen van discards en dus voor een verbod op het overboord zetten van ongewenste visvangst.

Hervorming Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Tijdens de high level meeting in Noordwijk discussieerden (vertegenwoordigers van de) lidstaten van de Europese Commissie over de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Alle deelnemers bevestigen nog eens de noodzaak van de hervorming. Handhaving van de status quo is geen optie.Duurzaamheid en winstgevendheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, want zonder vis geen visserij.
De deelnemers erkennen dat de onderhandelingen niet gemakkelijk worden. Ook de besluitvormingsprocedure zelf moet op de schop. De stakeholders moeten meer worden betrokken bij het visserijbeleid, bijvoorbeeld door meer taken in gezamenlijk beheer uit te voeren. Maar dat is alleen mogelijk als het visserijbeleid meer wordt gedecentraliseerd. En juist daar zitten veel haken en ogen aan. Maar iedereen is het er wel over eens dat 'one size no longer fits all'.

Vernieuwing en verduurzaming
Geld van de overheid, bijvoorbeeld uit Brussel, moeten worden ingezet op vernieuwing en verduurzaming; de nieuwe sleutelwoorden zijn innovatie en vergroening. De uitvoering van het Europees visserijbeleid kan ook simpeler, vinden de deelnemers. Minder gedetailleerde voorschriften en meer ruimte voor uitwisseling van goede praktijken. Verder zien de deelnemers een taak voor de Europese Unie als het gaat om het ontwikkelen van standaarden voor het informeren van consumenten over duurzaamheid.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet