NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Fruittelers en imkers pakken samen de handschoen op tegen de bijensterfte

14 mrt 2011

Er komen de laatste jaren meer en meer meldingen van sterfte van bijenvolken. Ook het TV-programma Zembla van 12 maart jl. ging hier uitvoerig op in. Door het wegvallen van bestuivers zoals bijen komt de productie van ons voedsel mogelijk in gevaar, aldus Zembla. In het praktijknetwerk Bommelerfruit gaan fruittelers en imkers de komende drie jaar samen op zoek naar bij-vriendelijke maatregelen.

Fruittelers maken al jaren gebruik van natuurlijke maatregelen die enerzijds appels en peren beschermen en anderzijds de biodiversiteit vergroten. Zo wordt bij de aanplant van windkeringen rekening gehouden met natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld de schadelijke perenbladvlo. Ook worden nestkasten voor roofvogels geplaatst waarmee op natuurlijke wijze de schade door muizen wordt tegengegaan. Verder wordt bij bespuitingen rekening gehouden met mogelijke neveneffecten op nuttige organismen zoals de bijen.

Voor de bijensterfte is tot nu toe nog niet een duidelijke oorzaak aan te wijzen. Onderzoekers wijzen op verschillende factoren die bijensterfte kunnen veroorzaken, waaronder gewasbeschermingsmiddelen, met name uit de groep van de neonicotinoiden. Deze middelen worden onder meer in de fruitteelt gebruikt. Fruittelers in de Bommelerwaard zijn in samenwerking met drinkwaterbedrijf Dunea al langer bezig de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het water te beperken.

Het praktijknetwerk Bommelerfruit, waarin fruittelers, imkers en andere partijen rond de fruitteelt in de Bommelerwaard samenwerken, is gericht op verbetering van de waterkwaliteit en op bij-vriendelijke maatregelen. De fruittelers gaan de komende periode samen met imkers op zoek naar maatregelen die positief zijn voor de bijen. Naast het verzamelen van goede kennis over bij-vriendelijke teeltmaatregelen worden ook praktijktesten gedaan voor verduurzaming van de fruitteelt. Zo wordt gewerkt aan een duurzame fruitteelt die in evenwicht is met het omliggende ecosysteem.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet