NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Geen recordsterfte Oostvaardersplassen

10 mrt 2011

Vandaag meldde een ANP-bericht dat er een sprake is van een recordafschot in de Oostvaardersplassen. Dat is niet het geval. In absolute aantallen is er momenteel nog geen sprake van grotere sterfte dan vorig jaar. Momenteel werkt Staatsbosbeheer volgens een nieuw afschotprotocol, een advies van een internationale commissie van deskundigen. Dit houdt in dat dieren, waarvan zeker is dat ze de lente niet gaan halen, afgeschoten worden. Dat is wezenlijk anders dan het eerdere afschotbeleid, waarbij pas in de allerlaatste levensfase ingegrepen werd.

Het percentage dieren dat tot op heden door afschot aan het einde is gekomen, ligt beduidend hoger dan vorig jaar. Vorig kreeg circa 80% van de dieren een schot voordat de natuurlijke dood in zou treden. Dit jaar ligt dat percentage tot op heden op 96%. Daar is de verwarring over ontstaan. In april maakt Staatsbosbeheer nieuwe cijfers bekend, omdat de winter dan definitief voorbij is.


http://www.staatsbosbeheer.nl/oostvaardersplassen


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet