NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming onderzoekt stap naar rechter in ontpolderingskwestie Westerschelde

7 april

Vogelbescherming onderzoekt de mogelijkheid om het afgesproken natuurherstel van de Westerschelde via de burgerrechter af te dwingen, zo blijkt uit het vandaag verschenen tijdschrift Vogelnieuws. Ontpoldering van de Hedwigepolder maakt deel uit van dit herstel. De organisatie vindt het internationale belang van de natuur van de Westerschelde te groot om noodzakelijke maatregelen op de lange baan te schuiven.

Als Vogelbescherming zou besluiten de verplichting tot natuurherstel van de Schelde door de Nederlandse staat aan de burgerrechter voor te leggen, is dat een unicum. Nooit eerder is de burgerechter gevraagd een oordeel te vellen over nalatigheid van de Nederlandse overheid bij natuurbescherming.

Vogelbescherming is altijd zeer terughoudend in het voeren van juridische procedures voor de bescherming van vogels en natuur. Alleen wanneer zeer grote natuurbelangen in het geding zijn, besluit de organisatie tot zulke stappen. De Schelde is een dermate uniek natuurgebied en van zo'n groot belang voor trekvogels, dat Vogelbescherming besloten heeft tot het onderzoeken van deze stap. Of er ook daadwerkelijk over gegaan zal worden tot de procedure hangt af van besluiten die de regering de komende maanden zal nemen Ún uit het juridische onderzoek.

Het onderzoek naar de mogelijk juridische procedure staat los van de vorige week bekend geworden stap van de Zeeuwse natuur en milieuorganisaties om niet langer te pleiten voor ontpoldering van de Hedwige. De noodzaak tot herstel van de Schelde komt voort uit het internationale belang van het gebied voor de natuur. Het is daarmee in de ogen van Vogelbescherming geen louter Zeeuwse aangelegenheid.

Vogelbescherming werkt bij de activiteiten voor natuurherstel van de Schelde nauw samen met de Vlaamse partner van BirdLife International: Natuurpunt. In Vlaanderen is de politieke steun voor het natuurherstel zoals dat is vastgelegd in het Scheldeverdrag veel groter dan in Nederland. Premier Peters van Vlaanderen liet vorige week nog weten onverkort vast te houden aan het verdrag waar natuurherstel en de ontpoldering van de Hedwigepolder in zijn vastgelegd

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet