NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Samen optrekken om toekomst natuur veilig te stellen

15 april 2011

Niet alleen de mens heeft de natuur nodig. Ook voor de economie is natuur van essentieel belang. Dat zei Marjan Oudeman, lid van het Executive Committee van AkzoNobel, vrijdag 15 april op het jaarlijkse Voorjaarsforum van Natuurmonumenten.

De groeiende wereldbevolking, de groeiende schaarste van grondstoffen en de toenemende welvaart in grote delen van de wereld dwingen bedrijven om duurzaam te handelen. Om meer te doen met minder.

Ieders belang
Wat kunnen natuurbescherming en bedrijfsleven voor elkaar betekenen bij het streven naar een economisch en ecologisch gezond Nederland? Dat was de vraag die centraal stond. Oudeman schetste dat het bedrijfsleven de beweging naar duurzaamheid al heeft ingezet. Gedwongen door de omstandigheden, maar ook door consumenten en investeerders. Door de belasting van de productie op de omgeving te verminderen wil AkzoNobel een bijdrage leveren aan behoud en herstel van biodiversiteit, aldus Oudeman. “Duurzaamheid dient de natuur. De natuur is ieders belang. Het is goed om te zien dat verschillende partijen steeds meer gaan samenwerken bij duurzaamheid.”

Alliantie met HEMA
In hun streven naar duurzaamheid en daarmee naar maatschappelijke legitimatie gaan bedrijven verder dan de overheid, constateerde directeur Teo Wams van Natuurmonumenten. Hij ziet in die beweging van het bedrijfsleven ook een antwoord op het voornemen van de overheid om z’n handen van de natuur af te trekken. Samenwerking met het bedrijfsleven kan allerlei vormen aannemen, aldus Wams. De alliantie die Natuurmonumenten met HEMA is aangegaan is daarvan een voorbeeld. De HEMA verkoopt producten waarmee kinderen uitgedaagd worden de natuur te gaan ontdekken. Dat kan aan de hand van speurtochten die ze bij Natuurmonumenten kunnen downloaden of tijdens een activiteit in een van de gebieden van de vereniging. Zo komt een nieuwe groep jonge gezinnen op een speelse manier met natuur en met Natuurmonumenten in aanraking.

Gesprek met samenleving
Wams kondigde verder aan dat Natuurmonumenten het initiatief gaat nemen voor een breed gesprek in de samenleving over natuur. Bij alle discussies over beleid, doelen en geld is Natuurmonumenten de elementaire binding die mensen met natuur voelen wat uit het oog verloren. In het gesprek met de samenleving wil Natuurmonumenten, zo stelde Wams, weer op zoek gaan naar die elementaire binding.

Geen schoonheidsprijs
Net als Oudeman en Wams, benadrukte prof.mr. Pieter van Vollenhoven een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. “Natuur is niet van natuurorganisaties. Natuur is van ons allemaal.” De voorzitter van het Groenfonds nam krachtig stelling tegen de bezuiniging van ruim zestig procent op het natuurbudget. Tegelijkertijd is het goed, zo stelde hij, dat nu ook duidelijk wordt hoezeer de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur uit de hand is gelopen. Zo is in 21 jaar net de helft van de taakstelling gerealiseerd; in zeven jaar zou dan de andere helft geklaard moeten worden. En zo zijn de kosten verdubbeld van drie naar zes miljard euro. “Wat we gedaan hebben, verdient geen schoonheidsprijs”, aldus Van Vollenhoven. “Zo kan het niet verder.”

Glasheldere projecten
Er is echter geen enkele reden om het concept van de EHS los te laten, vond Van Vollenhoven. Om hem nu verder af te maken, is het wel noodzakelijk, zo benadrukte hij, dat er glasheldere projecten komen die op een groot draagvlak kunnen rekenen. Voor de financiering stelde hij de oprichting van een fonds voor, die beschikbare gelden omzet in langlopende leningen. Dat vergt wel dat de ontvangende natuurorganisaties eigen inkomsten moeten hebben om de rente en aflossing te kunnen voldoen. Daarvoor kunnen de organisaties volgens Van Vollenhoven in de randen van de EHS initiatieven ontplooien op het gebied van recreatie, woningen, windmolens, golfbanen, natuurbegraafplaatsen et cetera.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet