NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurmonumenten verheugd over innovatief project Oosterschelde

14 april 2011

Natuurmonumenten is verheugd over het feit dat staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu het groene licht heeft gegeven voor een innovatief project in de Oosterschelde waarmee natuur en recreatie een forse impuls krijgen én tegelijkertijd de veiligheid wordt vergroot. Het project voorziet in het aanleggen van een groot zandlichaam in de Oosterschelde vanaf 2012. De grootste bedreiging voor de natuur in het gebied is het verdwijnen van zandplaten. Zowel zeehonden als vogels krijgen het daardoor moeilijk. De aanleg van een zandlichaam levert een belangrijke bijdrage aan het herstellen van de natuur in het gebied. Staatssecretaris Atsma stelt 2,4 miljoen euro beschikbaar voor het project op een totale begroting van 3,5 miljoen euro. De rest van het bedrag wordt gefinancierd door de provincie Zeeland en uit het programma Natuurlijke Klimaatbuffers, waarin zeven natuurorganisaties aan een klimaatbestendig Nederland werken. Natuurmonumenten is een van die partijen.

Drie vliegen in één klap
Het verdwijnen van zandplaten in de Oosterschelde maakt het leefgebied voor vogels en zeehonden kleiner, vermindert de ruimte om te wandelen of sportvisserij te beoefenen én vormt een bedreiging voor de kustbeveiliging. De zandplaten dempen namelijk de impact van de golven op de dijken. Het project zorgt ervoor dat de waterveiligheid op een natuurlijke manier wordt vergroot, terwijl natuur en recreatie meeprofiteren. Het zandlichaam wordt 2 kilometer lang en zal bestaan uit 600.000 kubieke meter zand, dat wordt gestort in het gebied direct voor de Oesterdam.

Winst natuur
Door de aanleg van deze zandbank krijgen zeehonden weer meer rustgebied. Tevens krijgen duizenden vogels een nieuwe plek waar ze naar voedsel kunnen zoeken. Dat zijn met name steltlopers en kustvogels, waaronder de strandplevier, de grote stern en de kluut.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet