NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

HeroriŽntatie beleid landelijk gebied

8 april 2011

De evaluatiecommissie reconstructiebeleid concludeert dat de provincie Overijssel zich moet beraden op nieuw beleid voor het landelijke gebied. Dit blijkt uit het rapport ĎEen kwalitatieve evaluatie van het reconstructiebeleid in Overijssel', dat vandaag wordt gepresenteerd.

Balans
De commissie deed haar bevindingen op verzoek van Provinciale Staten en stond onder leiding van mr. dr. A.J.E. Havermans, voormalig burgemeester van Den Haag en oud-lid van de Algemene Rekenkamer. Een van de bevindingen is dat in het landelijke gebied de balans tussen inwoners, natuur en economie door ontwikkelingen in Europees en nationaal beleid, de landbouwsector, en maatschappelijke ontwikkelingen onder druk is komen te staan. Onder andere het afnemende draagvlak onder de bevolking voor de intensieve veehouderij speelt hierin een rol. Een nadere analyse van deze ontwikkelingen acht de commissie daarom noodzakelijk.

Doelstelling 2015
De commissie concludeert dat zij niet kan beoordelen of de doelstelling voor het reconstructiebeleid in 2015 wordt gerealiseerd. Dit heeft onder meer te maken met de brede opzet van het reconstructiebeleid en de vele hoofdrolspelers.De commissie beveelt Provinciale Staten aan om dit eindrapport in samenhang te lezen met de wettelijke evaluatie van de Mid-term Review van het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied. Beide rapporten geven samen een goed beeld van de effecten van het gevoerde beleid.

Het rapport wordt op 20 april in de vergadering van Provinciale Staten overhandigd aan de voorzitter van Provinciale Staten.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet