NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Innovatief Noord-Hollands plan voor stikstofaanpak

7 april 2011

Geen stijging van stikstofuitstoot en toch uitbreidingsmogelijkheden voor agrariŽrs. Dat hopen de provincie Noord-Holland, LTO en agrarische natuurverenigingen uit Laag Holland en de Gooi&Vechtstreek te bereiken met een Noord-Hollandse aanpak van de stikstofproblematiek bij natuurgebieden. Deze partijen ondertekenden op 7 april een intentieverklaring waarmee zij afspreken voor 1 september de haalbaarheid van een gezamenlijke aanpak te onderzoeken.

Het betreft de stikstofuitstoot in Natura 2000 gebieden in het Noord-Hollandse deel van het Groene Hart en in Laag Holland. De agrarische sector en de provincie Noord-Holland zien hier mogelijkheden voor een gebiedsgerichte aanpak. Het plan is dat de agrarische sector zorgt voor een extra daling (ten opzichte van de landelijke daling) van de uitstoot van stikstof. Daardoor ontstaan uitbreidingsmogelijkheden voor boerenbedrijven. De provincie zorgt er dan voor dat de regelgeving voor agrarische bedrijven die uit willen breiden eenvoudiger wordt. In overleg met gedeputeerde Bart Heller van de provincie Noord-Holland komen de LTO-Noord en de agrarische natuurverenigingen Water, Land & Dijken, Vechtvallei en landschap Noorderpark met een collectief gebiedsaanbod voor het verminderen van de uitstook van stikstof.

Voordelen voor de natuur en voor de boeren
Hans Ghijsels (LTO-Noord): Wat we willen gaan doen is revolutionair. De agrarische sector neemt zijn verantwoordelijkheid en ook natuurbeschermingsorganisaties en waterschappen kunnen zich vinden in de aanpak. Volgens Joke Stoop van de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken biedt de aanpak voordelen voor de natuur: "In Laag Holland hebben de boeren vaak een rol bij het beheer van de Natura 2000 gebieden die beschermd moeten worden. En ook al neemt de laatste jaren de ammoniakuitstoot verder af, toch zet de regelgeving de bedrijven op slot, terwijl bedrijfsontwikkeling juist nodig is om alle grond en natuur te beheren." Gedeputeerde Bart Heller is hoopvol: Als het lukt, biedt de nieuwe aanpak voordelen voor de natuur en voor boerenbedrijven.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet