NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eerste Kamer: uitvoering natuurbeleid autonome provinciale bevoegdheid

2 april 2011

De Eerste Kamer roept de regering op om de uitvoering van het natuurbeleid aan provincies op te dragen en dat te zien als een autonome provinciale bevoegdheid. Dat bleek tijdens de behandeling van de LNV-begroting in de Eerste Kamer op 29 maart. De begroting werd aangenomen; alleen SP, GroenLInks en de Partij voor de Dieren waren tegen.

De motie van senator Schaap (VVD), om ‘in de lijn met het regeerakkoord, de uitvoering van het natuurbeleid aan de provincies op te dragen vanuit het uitgangspunt dat dit een provinciale bevoegdheid is’, werd door de Eerste Kamer aangenomen. Met steun van VVD, PvdA, SGP, CU, CDA, OSF, D66, en SP vraagt de Eerste Kamer ook om een indringende bijstelling van de natuurwetgeving.

Het IPO is in gesprek met staatssecretaris Bleker (EL&I). Er is een procesafspraak gemaakt waarin de ambitie is vastgelegd om uiterlijk op 15 juni tot een bestuurlijk akkoord te komen tussen de staatssecretaris en de provincies over de herijking van de EHS, het duurzame beheer daarvan, en de decentralisatie van het beleid voor het landelijk gebied van rijk naar provincies.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet