NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Staatsbosbeheer: natuurgebied Schoorlse Duinen weer open voor publiek

5 mei 2011

Vanaf donderdag 5 mei 18.00 uur is het natuurgebied Schoorlse Duinen weer toegankelijk voor publiek. De noodverordening is opgeheven voor het hele duingebied, ook voor het gedeelte waar de brand heeft gewoed. De brand is geblust. Nu kunnen de boswachters van Staatsbosbeheer nauwkeurig in kaart gaan brengen hoeveel hectare in vlammen is opgegaan. Voorlopig gaat Staatsbosbeheer ervan uit dat 250 hectare natuurgebied, bestaande uit heide, duin en bos, is verbrand.

Waarschuwing voor bezoekers
De paden in het natuurgebied zijn slecht begaanbaar als gevolg van de bluswerkzaamheden. Staatsbosbeheer raadt aan om voorlopig niet te fietsen op niet-verharde wegen, zeker niet in de schemering. Blijf voorlopig uit de buurt van verbrande bomen. Door het gebied lopen een aantal gemarkeerde wandelroutes. De markeringspaaltjes van een aantal routes zijn verdwenen als gevolg van de brand. Het herstel van wegen en paden gaat nog enige tijd in beslag nemen.

Zichtbare gevolgen van de brand
De natuurbrand heeft effect op plant, dier en landschap. De heidevegetatie van de Mariavlakte en Frederiksveld is verdwenen. Maar ook bos is verbrand. Het broedgebied voor bijzondere vogels als de nachtzwaluw en de roodborsttapuit, en het leefgebied van de zandhagedis is aangetast.

Grazers
De grazers die in het gebied liepen, zijn allemaal rustig en veilig naar een ander natuurgebied van Staatsbosbeheer gebracht. Dat was nodig vanwege de brand, en ook omdat de rasters die de dieren in het gebied moesten houden, op vele plaatsen zijn beschadigd. Er zijn dus geen grazers meer in het getroffen gebied.

Informatie in het gebied
Staatsbosbeheer beseft dat veel mensen vragen hebben over de brand en de gevolgen daarvan. Daarom zullen medewerkers van Staatsbosbeheer dit weekend in het gebied aanwezig zijn om informatie te geven. Er is een informatiepunt op vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 16 uur bij het uitzichtpunt De Zwarte Blink langs de Schoorlse Zeeweg. Het bezoekerscentrum Schoorlse Duinen aan de Oorsprongweg 1 in Schoorl is volgens reguliere openingstijden geopend. Alle activiteiten voor de komende tijd zullen vooralsnog gewoon doorgaan.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet