NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Databank EU-subsidies landbouw en visserij weer open

30 april 2011

Nederland publiceert voor de vijfde keer de subsidiegegevens van boeren en vissers die in 2010 Europese landbouw- en visserijsubsidie ontvingen. Er is in 2010 1.020 miljoen in Europese landbouwsubsidie uitgekeerd en 3,4 miljoen aan Europese visserijsubsidies.

De gegevens gaan over het boekjaar 2010, dat loopt van 16 oktober 2009 tot en met 15 oktober 2010.

Database met subsidiegegevens over landbouw en visserij

Geen publicatie van natuurlijke personen landbouwsubsidies
Dit jaar worden de gegevens van natuurlijke personen die Europese landbouwsubsidies hebben ontvangen, niet gepubliceerd. Dit gebeurt naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie en op verzoek van de Europese Commissie.

Subsidiegegevens
De landbouwsubsidiegegevens van bedrijven - zoals een besloten vennootschap (bv) en een naamloze vennootschap (nv) - worden wel gepubliceerd.
De informatie die openbaar wordt gemaakt, gaat onder andere over het doel en de regeling waarop de subsidie betrekking heeft, het subsidiebedrag en de naam van het bedrijf.

In de database van de subsidies voor de visserij staan de gegevens van alle vissers en bedrijven die subsidie hebben ontvangen. De uitspraak van het Europese Hof van Justitie ging alleen over de landbouwsubsidies.

Database met subsidiegegevens over landbouw en visserij


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet