NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Staatssecretaris Bleker belooft beterschap voor natuursubsidies

2 mei 2011

Het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer over uitbetaling toeslagrechten begon met het aanbieden door Ger Koopmans van zijn zwartboek met 370 overwegend negatieve reacties van agrarische bedrijven over de Dienst Regelingen. Alle partijen begonnen aanvallend in het debat. Er was een motie aangenomen met de toezegging van de staatssecretaris dat er binnen 6 weken een oplossing zou komen, maar men had niet het gevoel dat er al iets aan de problemen bij DR was gedaan. Er was kritiek op de keus voor Mark Calon, vanwege de publiciteit om hem heen en omdat hij nu in de raad van bestuur van Dienst Regelingen zit.

De staatssecretaris gaf aan dat de oorzaken voor de gebrekkige dienstverlening van DR in de automatisering en in de aansturing zouden zitten. Hij is niet van plan DR te privatiseren. Hij heeft de toezegging gedaan dat er ruim voor het zomerreces een plan van aanpak ligt met maatregelen om de betaling van de toeslagrechten in 2012 te verbeteren.

Zowel VVD als CDA wezen op de angst om bezwaar te maken vanwege de mogelijke consequenties voor de nieuwe aanvraagperiode. Beide partijen maakten een omslag toen staatssecretaris Bleker toezegde dat de huidige bezwaarmakers bij verschil van inzicht met DR over de perceel grootte benaderd worden om over het verschil te overleggen, na het invullen van de nieuwe aanvraag. Dit heeft geen gevolgen voor hun bezwaar en/of voor de oppervlakte die telt voor de mestwetgeving.

Daarna was de angel uit het debat en wil men in de Tweede Kamer aan de hand van het verbeterplan voor DR voor het zomerreces verder discussiėren.

bron: IPO


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet