NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Weidevogels geholpen met ‘plasdras’

27 april 2011

Door de aanhoudende droogte hebben weidevogels het erg moeilijk. BoerenNatuur, Bond van Friese Vogelwachten, Wetterskip en provincie Fryslân hebben daarom boeren en leden van agrarische natuurverenigingen opgeroepen om water te pompen in greppels of delen van hun land, een zogenoemde plasdras. De provincie heeft €20.000 beschikbaar voor boeren die daarvan aantoonbaar nadeel voor hun inkomsten hebben.

Door de droogte verhardt de bovenste bodemlaag. Vogels vinden daardoor weinig voedsel zoals insecten en wormen. Het bodemleven zakt naar de nattere diepere lagen en wordt onbereikbaar voor de weidevogels. Gevolg is dat nog maar weinig weidevogels zijn gaan broeden en mogelijk dit seizoen zelfs het broeden overslaan. De weidevogels hebben dus dringend behoefte aan water. Het is last-minute-werk: Door nu water op te pompen, ontstaan drassige plekken in de weilanden waar vogels wel voedsel kunnen vinden. Inmiddels hebben zeven boeren bij de provincie een aanvraag voor hulp bij inkomstenderving ingediend.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet