NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Grote brand verwoest deel FochteloŽrveen

26 april 2011

Tweede Paasdag ontstond er 's ochtends rond half zeven een grote brand in het FochteloŽrveen. Zo'n 100 hectare heide ging in vlammen op. De brandweer gaf dinsdagochtend rond zes uur het sein brand meester. Het nablussen gaat waarschijnlijk nog tot eind van de dinsdagmiddag door. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk.

Machteloos
Willem Klok, boswachter in het FochteloŽrveen, werd Tweede Paasdag rond half acht gewekt door brandweersirenes. Hij keek direct welke richting de brandweer uitrukte. Willem: 'wat ik niet hoopte, de brandweerauto's gingen de Meesterswijk op, richting het natuurgebied FochteloŽrveen. Waar je altijd bang voor bent, maar hoopt dat het nooit gebeurt was werkelijkheid, brand in het FochteloŽrveen'. Willem reed onmiddellijk richting brand en gaf de brandweer aanwijzingen welke toegangswegen goed berijdbaar zijn voor de brandweerauto's. Willem: 'je kunt zo weinig doen, je staat er machteloos bij te kijken en hoopt dat de brand snel onder controle is en de schade beperkt blijft'.

Kraanvogels
Helaas is meer dan 100 hectare heide verloren gegaan door de brand, maar de heide zal zich mettertijd wel weer herstellen in dit 3000 hectare grote hoogveengebied. Willem: 'waar ik me nog meer zorgen over maak zijn de broedende kraanvogels. Hoe gaat het met ze? Zijn de nesten nog intact? We onderzoeken op dit moment de stand van zaken, maar ik ben bang dat de nesten misschien als verloren moeten worden beschouwd'. Kraanvogels zoeken juist de rust van het FochteloŽrveen op om te broeden en alhoewel de nesten niet direct door de vuurzee zijn bedreigd, heeft de bestrijding waarschijnlijk wel tot verstoring geleid. Ook vele andere dieren en planten hebben de vlammenzee en de hitte niet overleefd.

Moeilijk bereikbaar
De brand was voor de brandweerkorpsen moeilijk bereikbaar vanwege de zachte veenondergrond. In totaal rukten meer dan 60 brandweereenheden uit naar de brand, met zo'n 250 brandweerlieden.
's Middags kregen de korpsen hulp van Defensie met twee blushelikopters. Ook boeren in de directe omgeving van het FochteloŽrveen kwamen massaal in actie. Met giertanks gevuld met water konden ze dichter bij de brand komen dan de brandweer. Uiteindelijk leidde dat met alle hulp dinsdagochtend tot het sein brand meester.

Wacht
Na vertrek van de brandweer houden vrijwilligers en medewerkers van Natuurmonumenten komende nacht(en) de wacht in het FochteloŽrveen om eventueel ondergronds smeulende brandhaarden tijdig te ontdekken, zodat direct actie ondernomen kan worden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet