NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

‘Het succes van de EHS' nu digitaal

12 april 2011

Van het boek 'Publiek geheim, het succes van de EHS' is nu ook een digitale versie beschikbaar. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De12Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit en het Nationaal Groenfonds hebben in mei 2010 gezamenlijk het boek 'Publiek geheim, het succes van de EHS' uitgebracht.

Vanwege de grote belangstelling voor de gedrukte versie, is het boek nu ook digitaal (pdf) uitgebracht, met een Engelse vertaling van de inleidende hoofdstukken.

Waardevol voor mens en dier
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in Nederland. Hierdoor kunnen dieren en planten zich van het ene naar het andere gebied verplaatsen, waardoor hun overlevingskansen toenemen. Het boek laat zien dat niet alleen planten en dieren profiteren van de EHS. Ook mensen genieten van de natuurgebieden, groen in de omgeving heeft een gunstig effect op de gezondheid en horeca en recreatie in het groen verdienen hun geld dankzij de natuur.

De plannen van het huidige Kabinet om te bezuinigen op de verdere uitvoering van de EHS hebben daarom ook voor mensen en economie negatieve gevolgen. Het boek 'Publiek geheim, het succes van de EHS' belicht de diverse aspecten van de EHS en toont daarnaast de schoonheid en het succes van een groot aantal natuurgebieden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet