NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Spanjaards Duin wordt Natura 2000-gebied

25 mei 2011

Het natuurgebied Spanjaards Duin bij 's-Gravenzande (provincie Zuid-Holland) is door staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) voorlopig aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit nieuwe natuurgebied is aangelegd als natuurcompensatie voor de tweede Maasvlakte.

Spanjaards Duin moet de komende twintig jaar uitgroeien tot een vochtige duinvallei. Om te voorkomen dat er in en om het gebied iets gebeurt dat deze ontwikkeling in de weg staat, wordt Spanjaards Duin opgenomen in het Europese netwerk van Natura 2000-gebieden.

Zeeraket en zandhagedis
De ontwikkeling van de natuur in het gebied wordt goed in de gaten gehouden. De eerste resultaten zijn al zichtbaar. Zo groeit er zeeraket, biestarwegras, zandzegge en helm in het gebied. De strandplevier is er een geziene vogel. Bijzonder is dat de zandhagedis, een bedreigde diersoort, ook al is gesignaleerd.

Compensatie
Spanjaards Duin is aangelegd als compensatie voor mogelijke schade aan de Natura 2000-gebieden Voornes Duin en Solleveld & Kapittelduinen. De natuur in deze gebieden kan worden beschadigd als de tweede Maasvlakte in gebruik wordt genomen.

De bekendmaking van het voorlopige aanwijzingsbesluit van Spanjaards Duin is woensdag 25 mei gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit en de kaart van Spanjaards Duin staan in de gebiedendatabase Natura 2000. Meer informatie over Natura 2000 staat op www.rijksoverheid.nl/natura2000.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet