NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

'Akkoord brengt oplossing overlast ganzen dichterbij'

24 mei 2011

Volgens Natuurmonumenten brengt het akkoord dat zeven organisaties 23 mei sloten een gezamenlijke aanpak van ganzen in ons land dichterbij.

Dit gaat niet zonder pijn, zegt Natuurmonumenten. “Ook voor ons ligt afschot van ganzen gevoelig, maar de winstpunten overheersen. We kunnen nu in vijf jaar het afschot van overwinterende ganzen afbouwen en we realiseren een voor alle partijen aanvaardbaar schadeniveau aan natuur, landbouw en vliegverkeer.”

Steun overheid
De steun van rijk en provincies is cruciaal voor de uitvoering van afgesloten akkoord over de aanpak van ganzen in ons land, stelt Natuurmonumenten. Zo zal er het nodige geregeld moeten worden op het gebied van regelgeving en schadevergoedingen.

Vogelvrij
Aanvankelijk was ook de jagersvereniging KNJV betrokken bij het akkoord. Vorige week floten de leden het bestuur echter terug. De jagers vrezen voor imagoschade als ze in de zomerperiode ganzen moeten afschieten. Daarmee willen de jagers de overwinterende ganzen weer vogelvrij verklaren, zei algemeen directeur Jan Jaap de Graeff in een reactie. De G7 spreekt de hoop uit dat de KNJV zich alsnog aansluit bij het akkoord.

Minder ganzen gedood
Kern van het akkoord is dat er een einde komt aan het massaal afschieten van overwinterende ganzen; jaarlijks gaat het om 100.000 tot 200.000 ganzen. Daarnaast schieten jagers ook steeds meer ganzen neer, die ’s zomers in ons land broeden. Het gaat inmiddels om vele tienduizenden en dit aantal stijgt sterk. Het ganzenakkoord leidt ertoe dat per saldo het aantal ganzen dat gedood wordt, sterk vermindert.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet