NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Reddingsactie knoflookpad

20 mei 2011

Deze maand heeft Natuurmonumenten voor het tweede jaar achtereen knoflookpadden uitgezet in de IJsselvallei. In het vroege voorjaar is kikkerdril gevangen en opgekweekt tot jonge knoflookpadden. Natuurmonumenten doet dit omdat de knoflookpad met uitsterven bedreigd wordt.

Hoe het met de padden gaat die vorig jaar zijn uitgezet is nog niet te zeggen. De dieren zijn nog te jong om eieren af te zetten. De dieren zijn moeilijk te vinden. Ze zijn ís nachts actief, overdag graven ze zich diep in en zijn niet zichtbaar.

Slechts vier locaties
Vroeger kwam de knoflookpad in het de hele zuidelijke IJsselvallei voor. Nu zijn nog slechts 4 locaties bekend. Het opkweken is een noodgreep om te voorkomen dat de kleine populatie nog verder achteruit gaat en niet meer levensvatbaar is. Om de knoflookpad in de toekomst echt te behouden werkt Natuurmonumenten aan maatregelen die de leefomgeving van de padden verbeteren.

Leefgebied
De knoflookpad leeft in de stroomdalen van beken en rivieren in het oosten en zuidoosten van Nederland. Zijn leefgebied bestaat uit rivierduinen en kleinschalig agrarisch landschap met bos in de nabijheid. Knoflookpadden zijn ís nachts actief en overdag graven ze zich, tot wel 60 centimeter diep, in. Een absolute voorwaarde voor deze soort is daarom de aanwezigheid van open zandplekken, waarbij het zand een zodanige structuur moet hebben dat het goed vergraafbaar is, bijv extensief bewerkte akkers. De knoflookpad heeft water nodig voor de voortplanting. Het liefst vrij grote en diepe poelen met een weelderige onderwater- en oevervegetatie.

Knoflookpad
De knoflookpad is een wat plompe pad met opvallend uitpuilende ogen met verticale pupillen. De pad dankt zijn naam aan het feit dat hij bij onraad een vloeistof afscheidt die licht naar knoflook ruikt. Het lichaam is variabel van kleur (van licht gelig tot bruin) op de rug met een patroon van donkere vlekken. Op de flanken zitten vaak rode of oranje vlekjes. De knoflookpad heeft een opvallend grote graafknobbel op zijn achterpoot. Knoflookpadden kunnen tot 8 cm groot worden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet