NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Dow sluit partnerschap Staatsbosbeheer ontwikkeling Braakman Noord

23 mei 2011

Dow en Staatsbosbeheer zijn een partnerschap aangegaan voor de succescolle ontwikkeling van een informatiepunt in natuurgebied de Braakman Noord. Dit houdt in dat Dow 100.000 euro doneert voor het realiseren van de plannen voor een welkomstruimte en informatiepunt voor bezoekers in de boerderij die vorig jaar is aangekocht door Staatsbosbeheer.

De verbouwing van de boerderij aan de Braakmanweg nummer 5 tot welkomstruimte en informatiepunt past in de plannen voor het verder ontsluiten van het gebied. Het biedt bewoners, toeristen en scholieren een kans te genieten van een schitterend authentiek natuurgebied dat zich hier de afgelopen tijd heeft ontwikkeld. De boerderij wordt ingericht als multifunctionele ruimte die gebruikt kan worden als informatieschuur, expositieruimte, voor tentoonstellingen en als ontvangsthal. Daarnaast zal de boerderij onderdak bieden aan de eigen medewerkers van Staatsbosbeheer en uitvalsbasis zijn voor vele excursies in het gebied met de boswachters. De oplevering van het informatiepunt is gepland voor november dit jaar.

Voor Staatsbosbeheer is het partnerschap een voorbeeld van steeds verdergaande samenwerking met het bedrijfsleven. Goed voor de verankering in de regio en zinvol om te laten zien dat natuur en ondernemerschap elkaar niet bijten. Het sluit bovendien aan bij een ontwikkeling waarbij de organisatie steeds vaker het beheer met externe middelen zal moeten financieren. Dow beoogt met haar donatiebeleid bij te dragen aan projecten die duurzaam bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. De ontwikkeling van nieuwe natuur in de Braakman Noord en vooral de plannen voor verdere ontsluiting van het unieke gebied voor een groter publiek, dragen daar wezenlijk toe bij. Daarbij is het bijzonder dat deze natuur grenst aan de vestiging van Dow Terneuzen, een van de grootste chemische terreinen in ons land. De Braakman Noord is daarmee een voorbeeld van hoe natuurontwikkeling en industrie naast elkaar kunnen bestaan. Dow wil daar graag aan bijdragen en laat op het informatiepunt zien hoe chemie een bijdrage kan leveren aan een schonere en meer duurzame wereld.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet