NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bestrijding muskusratten duurder

20 mei 2011

In vijf jaar tijd is de bestrijding per muskusrat twee keer zo duur geworden, bleek tijdens het debat over de wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en de daarmee samenhangende bekostiging van muskusrattenvangers en financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen.

Staatssecretaris Joop Atsma (CDA) werd bevraagd over de overgang van de muskusrattenbestrijders naar de provincie. ,,Een half jaar geleden was er nog discussie, met name in de provincies Groningen, Zuid-Holland en Noord- Holland, over de positie van de muskusrattenbestrijders. Gelukkig zijn we nu zover dat de neuzen in dezelfde richting wijzen en dat de zaak echt van de grond komt,’’ aldus Atsma.

Het gaat goed met de bestrijding: Vorig jaar zijn 120.000 ratten zijn gevangen, terwijl het er vijf jaar geleden nog 240.000 waren. Niko Koffeman (PvdD)vindt de bestrijding echter onnodig kostbaar, ineffectief en wreed. Atsma rekende hem ,,op de achterkant van een sigarendoos’’ voor; hoeveel muskusratbestrijders we hebben, hoeveel een muskusratbestrijder gemiddeld verdient en hoeveel muskusratten ze hebben gevangen. ,,In 2010 zijn ze gevangen voor ongeveer €200 per rat. Ik kan het niet simpeler zeggen. Vijf jaar geleden werden er 240.000 ratten gevangen met hetzelfde aantal vangers. Toen spraken we dus, volgens diezelfde rekensom, over €100 per rat. Atsma vindt de motie over de kostenspecificatie van de bestrijding – die jaarlijks in totaal 34 miljoen kost – daarmee overbodig. Over de wetswijzigingen en moties wordt volgende week gestemd.

Bron: IPO


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet