NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kamer staart zich blind op ŽkoppenŽ op natuurbeleid

20 mei 2011

Staatssecretaris Henk Bleker (CDA) krijgt van de Tweede Kamer ruimte om de evaluatie, zoals aangekondigd in zijn Kamerbrief van februari, af te ronden na het zomerreces, in plaats van ervoor. In die evaluatie wordt bezien welke maatregelen genomen kunnen worden om rek en ruimte te creëren en zo nadelige sociaal economische gevolgen van Natura 2000 te verminderen.

Bleker probeerde wel alvast de verwachtingen over die rek en ruimte te temperen. Vooral CDA en VVD zijn er van overtuigd dat er nog veel verzwarende Žnationale koppenŽ zitten in het beleid. Ger Koopmans (CDA) wil daarom van de staatssecretaris een grondige analyse van de beheerplannen. Hij denkt dat deze plannen (die op dit moment veelal door provincies worden opgesteld) te zwaar worden aangezet en daardoor onnodige extra maatregelen bevatten, bijvoorbeeld omdat meer soorten en habitats worden beschermd dan strikt juridisch nodig is. Het CDA verwacht dan ook dat op basis van een dergelijke analyse zal blijken dat veel beheerplannen herzien moeten worden.

De staatssecretaris wil niet zo ver gaan als Koopmans, maar wil wel een scan uitvoeren. Hij verwacht slechts in een beperkt aantal gebieden deze “koppen” tegen te komen. Koopmans vindt dat te mager en komt met een motie. Staatssecretaris Bleker moet voor de uitvoering van zoŽn motie te biecht bij de provincies. Medio juni overlegt hij met het IPO over de evaluatie.

bron:IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet