NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Burgers betrekken bij landschapsbeleid

17 mei 2011

Provincies proberen op veel verschillende manieren burgers te betrekken bij hun landschapsbeleid. Meestal bereiken zij maar een kleine groep van actieve en ge´nteresseerde burgers. Participatie neemt toe bij ruimtelijke ingrepen in de directe woonomgeving en bij financieringsmogelijkheden voor beheer.

Dat blijkt uit
Burgerparticipatie in provinciaal landschapsbeleid
, een onderzoek naar de wijze waarop provincies burgers, agrariŰrs en maatschappelijke organisaties laten deelnemen aan de voorbereiding en uitvoering van landschapsbeleid.

Mix
Het onderzoek is gebaseerd op negen gesprekken met medewerkers van eenzelfde aantal provincies. Zij gebruiken voor burgerparticipatie bij landschap een mix van drie typen beleidsinstrumenten: economische, juridische en communicatieve. Economische instrumenten zoals subsidies zetten zij vooral in voor uitvoering en beheer door burgers. Juridische beleidsinstrumenten zoals vergunningen komen meer aan bod in het voortraject. Communicatie gebruiken zij in alle fasen.

Participatieladder
De onderzoekers brachten de mate en type van burgerbetrokkenheid in kaart met behulp van de zogenaamde participatieladder. Hierbij plaatsten zij burgers per beleidsinstrument en per provincie op de verschillende treden. Burgers bleken vooral op de eerste drie treden terug te vinden (informeren, raadplegen en adviseren) en niet op de laatste (coproduceren en meebeslissen).
Het LEI voerde het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet